Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Alerg spre țintă

„Fraților, eu nu cred ca l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.”

Filipeni 3:13-14 VBT

„Ființele cerești vor conlucra cu agenții umani care, cu o credință hotărâtă, caută acea perfecțiune a caracterului care să ducă la desăvârșirea faptelor. Tuturor acelora care sunt angajați în această lucrare Hristos le spune: «Eu sunt la dreapta ta, ca să te ajut.» Pe măsură ce voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu, ea devine atotputernică. Tot ceea ce trebuie făcut la porunca Sa, poate fi adus la îndeplinire prin puterea Sa. Toate cerințele Lui sunt împuterniciri.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 332-333).

„Aș vrea să pot să descriu frumusețile vieții de creștin. Începând cu dimineața vieții, controlat de legile naturii și ale lui Dumnezeu, creștinul merge înainte și în sus, zilnic fiind atras tot mai aproape de casa lui cerească, unde îl așteaptă o coroană a vieții și un nume nou, «pe care nu-l știe nimeni, decât acela care-l primește». El crește constant în fericire, sfințenie și utilitate. Progresul fiecărui an îl depășește pe cel al anului anterior.

Dumnezeu le-a dat tinerilor o scară pe care să urce, o scară ce ajunge de la pământ la cer. Deasupra acestei scări este Dumnezeu și pe fiecare treaptă, razele strălucitoare ale gloriei Sale. El privește spre cei care urcă, fiind gata, ca atunci când strânsoarea slăbește și pașii șovăie, să trimită ajutor. Da, spun acest lucru în cuvinte pline de încurajare, pentru ca niciunul care cu perseverență urcă pe această scară să nu eșueze în a obține intrarea în cetatea cerească.

Satana le prezintă tinerilor multe ispite. El se joacă cu viața și cu sufletele lor și nu lasă nici un mijloc neîncercat pentru a-i ademeni și ruina.” (Solii către tineret, p. 95).

Apel: În viața noastră de credință, suntem chemați să ne uităm la Hristos și să alergăm cu perseverență spre ținta cerului. Renunțând la ceea ce este în urmă și concentrându-ne pe chemarea divină, să ne încredem în ajutorul constant al lui Dumnezeu, care ne întărește și ne ghidează la fiecare pas. Când ne simțim slabi sau descurajați, să ne amintim că Isus este la dreapta noastră, pregătit să ne sprijine și să ne ofere puterea de a continua. Să ne dedicăm zilnic creșterii în caracter și apropierea de Dumnezeu, știind că fiecare pas făcut în credință ne aduce mai aproape de premiul vieții veșnice.

Meditează: Ce înseamnă pentru tine să „uiți ce este în urma ta” și să „te arunci spre ce este înainte” în umblarea ta cu Dumnezeu? Cum te poți sprijini pe promisiunea că Hristos este la dreapta ta pentru a te ajuta în fiecare încercare și dificultate? În ce moduri ai experimentat ajutorul divin în viața ta și cum poți împărtăși aceste experiențe cu alții pentru a-i încuraja în alergarea lor spre țintă?

Aplică: Pentru a alerga spre ținta chemării cerești, începe fiecare zi cu rugăciune și meditație asupra Cuvântului lui Dumnezeu, permițând astfel ca voința ta să ajungă în conformitatea cu voința Lui. În al doilea rând, dezvoltă obiceiul de a-ți seta obiective spirituale clare, concentrându-te pe frumusețea caracterului lui Hristos. În al treilea rând, implică-te activ în comunitatea credincioșilor, căutând să fii un sprijin pentru ceilalți și să primești la rândul tău încurajare și suport în drumul tău spiritual. Acești pași te vor ajuta să rămâi focalizat pe Hristos și să îți întărești hotărârea de a atinge desăvârșirea în El.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!