Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Nu-și va mai aduce aminte de păcatele noastre

„Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: Cunoaște pe DOMNUL! Căci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice DOMNUL; căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Ieremia 31:34 VBT

„În timp ce Isus mijlocește pentru supușii harului Său, Satana îi acuză înaintea lui Dumnezeu ca fiind călcători ai Legii. Marele amăgitor a căutat să-i aducă la scepticism, să-i facă să piardă încrederea în Dumnezeu, să-i despartă de dragostea Sa și să calce Legea. Acum el arată către raportul vieții lor, la defectele lor de caracter, la lipsa lor de asemănare cu Hristos, care L-a dezonorat pe Răscumpărătorul lor, la toate păcatele pe care el i-a ispitit să le săvârșească, și din cauza acestora el îi pretinde ca supuși ai lui.

Isus nu le scuză păcatele, dar arată către pocăința lor, către credința lor și, cerând iertare în favoarea lor, Își înalță mâinile rănite înaintea Tatălui și a îngerilor sfinți, spunând: «Îi cunosc pe nume, i-am săpat pe palmele Mele.» (…)

Lucrarea judecății de cercetare și de ștergere a păcatelor trebuie îndeplinită înainte de a doua venire a Domnului. Deoarece morții trebuie judecați după lucrurile scrise în cărți, este cu neputință ca păcatele oamenilor să fie șterse înainte de judecata la care sunt cercetate cazurile lor. Dar apostolul Petru spune lămurit că păcatele credincioșilor vor fi șterse «atunci când vor veni vremurile de reînviorare de la fața Domnului și va trimite pe Isus Hristos». (Faptele Apostolilor 3:19-20). Când se va încheia judecata de cercetare, Hristos va veni și răsplata va fi cu El, ca să dea fiecăruia după faptele pe care le-a făcut.

În serviciul jertfelor, marele preot, după ce făcea ispășirea pentru Israel, ieșea și binecuvânta adunarea. Tot astfel Hristos, la încheierea lucrării Sale de mijlocire, Se va arăta, «nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea» (Evrei 9:28), pentru a binecuvânta poporul Său, care așteaptă, cu viață veșnică.” (Tragedia Veacurilor, p. 484-485).

Apel: Te invit să te oprești o clipă și să reflectezi la promisiunea minunată din Ieremia 31:34. Dumnezeu este gata să-ți ofere iertarea Sa divină. El îți spune că nu-și va mai aduce aminte de păcatele tale! Chiar dacă gândurile îți pot fi acum întunecate de remușcări, de vină, de nemulțumire cu privire la propriile defecte, amintește-ți că, în dragostea Sa desăvârșită, Domnul va înlătura păcatul în mod complet, atât din viața ta, cât și din amintirea ta și nici chiar El însuși nu-și va mai aduce aminte de el. Această promisiune ar trebui să te umple de speranță și bucurie și să te determine să te pleci în consacrare, cu toată încrederea înaintea Tatălui tău ceresc.

Meditează: Când are loc judecata de cercetare și când sunt șterse păcatele din rapoartele cerului? Dacă atunci când Domnul va veni, va oferi răsplata tuturor, după faptele lor, atunci ce ne învață acest lucru despre judecata care trebuie să aibă loc înainte de a doua venire? Ești pregătit astăzi pentru a doua venire a lui Hristos?

Aplică: Isus Hristos, Marele Preot, slujește în Sanctuarul ceresc, mijlocind pentru tine. Dorința Lui arzătoare este să împlinească făgăduințele Sale în viața ta. Fii sincer cu El, spune-I toate slăbiciunile tale și crede cu tărie în iertarea Sa deplină. Permite-I să te umple cu pace divină, speranță vie și puterea Duhului Sfânt. Astfel, vei putea trăi o viață victorioasă, plină de bucurie și dragoste, în comuniune constantă cu El.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!