Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Apucă puterea lui Dumnezeu

„Să îmi apuce tăria, ca să facă pace cu Mine, da el va face pace cu Mine.”

Isaia 27:5 BTF

„Enoh a fost un om cu o minte puternică și foarte cultivată, care avea vaste cunoștințe; el a fost onorat cu descoperiri speciale din partea lui Dumnezeu; și totuși, aflându-se într-o continuă comuniune cu cerul, având totdeauna înaintea sa simțământul măreției și desăvârșirii divine, el a fost unul dintre cei mai umili oameni. Cu cât era mai strânsă legătura lui cu Dumnezeu, cu atât mai profund era simțământul slăbiciunii și nedesăvârșirii sale.

Chinuit de creșterea stricăciunii celor nelegiuiți și temându-se ca nu cumva necredința lor să slăbească reverența lui față de Dumnezeu, Enoh a evitat continua legătură cu ei și a petrecut mai mult timp în singurătate, consacrându-se meditației și rugăciunii. Astfel, el aștepta înaintea lui Dumnezeu, căutând o mai clară cunoaștere a voii Sale, pentru ca s-o poată împlini. Pentru el, rugăciunea era respirația sufletului; el trăia chiar în atmosfera cerului.” (Patriarhi și profeți, p. 85).

„Având o astfel de comuniune cu Dumnezeu, Enoh a ajuns să reflecte din ce în ce mai mult chipul divin. Fața sa strălucea de o lumină sfântă, chiar de lumina ce strălucește de la chipul lui Isus. Venind în mijlocul oamenilor de la aceste comuniuni sfinte, chiar cei nelegiuiți priveau cu uimire manifestarea cerului pe chipul său.” (Patriarhi și profeți, p. 87).

„Acela care, sub mustrarea lui Dumnezeu, își umilește sufletul prin mărturisire și pocăință, asemenea lui David, poate fi sigur că există nădejde pentru el. Acela care, în credință, acceptă făgăduințele lui Dumnezeu va afla iertare. Domnul nu va lepăda niciun suflet care se pocăiește cu adevărat. El a dat făgăduința aceasta: « Să îmi apuce tăria, ca să facă pace cu mine, da el va face pace cu mine» (Isaia 27:5 BTF). «Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând» (Isaia 55:7 VDDC).”

Apel: DespreEnoh citim că a învățat să umble zilnic cu Dumnezeu. La fel ca el ai nevoie și tu să te prinzi de puterea lui Dumnezeu și să cauți pacea Lui. În timp ce te rogi, caută să aprofundezi legătura cu Creatorul. Chiar dacă slăbiciunile și nedesăvârșirile te copleșesc uneori, acestea sunt ocaziile lui Dumnezeu de a lucra în viața ta și a dezvolta în tine chipul Său divin. Nu lăsa necredința și stricăciunea din jurul tău să slăbească reverența ta față de Dumnezeu. Fii constant în comuniunea cu El și permite-I să transforme viața ta astfel încât să răspândești lumină pentru cei din jur.

Meditează: Ce înseamnăpentru tine a umbla zilnic cu Dumnezeu? Cum poți să îți cultivi o legătură mai strânsă cu El, asemenea lui Enoh? În ce moduri ai putea să eviți influențele negative și să te dedici mai mult rugăciunii și meditației?

Aplică: Pentru a trăi în comuniune constantă cu Dumnezeu este nevoie să-ți schimbi mentalitatea cu privire la ce înseamnă rugăciunea și comuniunea cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin diferite căi: prin providență, prin îndemnuri, prin oameni, prin Cuvântul Său. Identifică influențele negative din jurul tău și caută să le eviți, concentrându-te pe dezvoltarea ta spirituală și pe relația cu Dumnezeu. Practică umilința și recunoaște-ți slăbiciunile, dar folosește-le ca puncte de plecare pentru a căuta și mai mult sprijin divin. În relațiile tale cu ceilalți, străduiește-te să răspândești iubirea lui Hristos, fiind un exemplu viu al transformării prin puterea Lui.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!