Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Hristos a venit pentru a-i căuta pe cei pierduți

„Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Luca 19:10 VBT

„Banul pierdut reprezintă pe aceia care sunt pierduți în greșelile și păcatele lor, dar care nu își dau seama de starea lor. Ei sunt înstrăinați de Dumnezeu, dar ei nu-și dau seama de aceasta. Sufletul lor este în primejdie, dar ei sunt inconștienți și nepăsători.

În această parabolă, Domnul Hristos ne spune că și aceia care sunt indiferenți față de cerințele lui Dumnezeu sunt totuși obiectul iubirii Sale pline de milă. Aceștia trebuie căutați, căci ei trebuie să fie aduși înapoi la Dumnezeu.” (…)

„Banul, deși zace ascuns printre praf și gunoi, el este totuși o bucată de argint. Posesorul lui îl caută, pentru că este de valoare. Tot la fel, fiecare suflet, deși degradat de păcat, înaintea lui Dumnezeu este socotit ca fiind de preț. După cum moneda poartă imaginea și inscripția puterii domnitoare, tot așa omul la crearea lui purta imaginea și inscripția lui Dumnezeu; și deși acum inscripția este stricată și întunecată datorită influenței păcatului, totuși urmele acestei inscripții rămân în fiecare suflet. Dumnezeu dorește să recâștige fiecare suflet și să repună asupra lui chipul Său în neprihănire și sfințenie. Femeia din parabolă caută cu sârguință după propria monedă pierdută. (…)

„Tot așa și în familie, dacă un membru al ei s-a înstrăinat de Dumnezeu, trebuie folosite toate mijloace pentru recâștigarea lui. În ceea ce-i privește pe toți ceilalți, aceștia să-și facă o cercetare de sine sinceră și serioasă. Să se cerceteze toate practicile vieții. Să se vadă dacă nu cumva s-au făcut unele greșeli, unele erori în conducerea familiei prin care sufletul respectiv s-a împietrit în necredință.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 193-194).

„Cu toate defectele poporului lui Dumnezeu, Domnul Hristos nu întoarce spatele celor ce reprezintă obiectul grijii Sale. El are puterea de a le schimba veștmintele. El îndepărtează de la ei hainele lor murdare și îi îmbracă pe cei ce se pocăiesc și cred, în haina neprihănirii Sale și în dreptul numelui lor din cărțile din ceruri, El scrie, iertat. El îi prezintă înaintea întregului Univers, ca fiind ai Săi. Satana, vrăjmașul lor, este demascat ca fiind un acuzator și un înșelător. Dumnezeu va face dreptate aleșilor Săi.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 169).

Apel: Înaintea Creatorului, valoarea ta nu s-a diminuat indiferent cât de pătate au ajuns hainele sufletului tău. Deși păcatul a întunecat inscripția apartenenței tale astfel încât ai devenit inconștient de aceasta, Tatălui îi este imposibil să-și uite proprii copii. Hristos nu-și poate permite să piardă vreunul din cei pentru care a murit pentru a-i salva. De aceea, El te caută chiar prin praful și gunoiul acestei lumi.

Meditează: Care este efectul păcatului asupra stimei de sine și a valorii pe care a pus-o Dumnezeu în om prin creație? Cum te ajută, în mod personal, adevărul că Hristos te caută și face totul pentru ca să repună asupra ta chipul Său neprihănit și sfânt?

Aplică: Astăzi, gândește-te la cei dragi sufletului tău care sunt pierduți în praful acestei lumi. Ai oportunitatea să fi chiar tu purtătorul glasului Celui ce caută banul pierdut, oferind o încurajare, un îndemn sau un ajutor pentru cineva în nevoie. Nu te mulțumi cu puțin, folosește toate mijloacele pentru a recâștiga sufletele pierdute.