Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile Lui

„Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile lui, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în cetate.”

Apocalipsa 22:14 BTF

„O ascultare credincioasă față de cererile lui Dumnezeu va avea o influență surprinzătoare în rafinarea, dezvoltarea și întărirea tuturor facultăților omului. Aceia care din tinerețe s-au dedicat serviciului lui Dumnezeu s-au dovedit a fi oameni cu o judecată sănătoasă și cu un discernământ pătrunzător. Și de ce n-ar fi așa? Comuniunea cu cel mai mare Învățător pe care l-a cunoscut lumea vreodată, întărește înțelegerea, luminează mintea și purifică inima – înalță, rafinează și înnobilează pe om în întregime. «Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.»

Printre tinerii care mărturisesc evlavia, există mulți care par să contrazică această afirmație. Ei nu fac nici un progres în cunoștință sau spiritualitate. Puterile lor mai degrabă se micșorează decât progresează. Dar cuvintele psalmistului sunt adevărate despre creștinul veritabil. Nu litera Cuvântului lui Dumnezeu este cea care dă lumină și înțelegere, ci cuvântul descifrat și aplicat în inimă de Duhul Sfânt. Când este cu adevărat convertit, omul devine un fiu al lui Dumnezeu, părtaș la natura divină. Nu numai inima îi este reînnoită, ci și intelectul este întărit și revigorat. Au fost multe exemple de persoane care înainte de convertire erau considerate ca având abilități comune și chiar inferioare, dar care după aceea parcă s-au transformat în întregime. Ei au manifestat o putere  remarcabilă de înțelegere a adevărurilor din Cuvântul lui Dumnezeu și de a prezenta aceste adevăruri și altor persoane. (…)

Dumnezeu va face o lucrare măreață pentru tineri, dacă aceștia, cu ajutorul Duhului Sfânt, vor primi Cuvântul Său în inimă și I se vor supune în viață. El se străduiește constant să-i atragă la Sine, sursa înțelepciunii, fântâna bunătății, a purității și a adevărului. Mintea care este ocupată cu teme înălțătoare devine ea însăși înnobilată.” (Soli pentru tineret, p. 65-66)

Apel: Ai privilegiul de a sta în prezența celui mai mare Învățător al tuturor timpurilor. Ai ocazia să asculți îndemnurile, sfaturile și poruncile Sale. Ascultarea cu credincioșie de acestea îți vor aduce nu doar pace și fericire, ci mai ales înțelepciune, judecată sănătoasă și discernământ pătrunzător. Ascultă chemarea Sa iubitoare și vino la Hristos.

Meditează: Care sunt beneficiile de care te poți bucura atunci când asculți de bunăvoie de poruncile lui Dumnezeu? Ai experimentat în viața ta binecuvântările ascultării? În ce fel comuniunea cu Dumnezeu îți poate rafina și dezvolta toate facultățile și cum te poate ajuta să crești spiritual și intelectual?

Aplică: Calea prin carepoți cunoaște voia luiDumnezeu este studiulCuvântului Său. Este foarte important să ai un program regulat de studiu. Cu toate acestea, cunoștințele dobândite fără o convertire totală a inimii nu îți va aduce adevărata binecuvântare. De aceea ai nevoie să te supui de bunăvoie influenței Duhului Sfânt pentru a putea fi modelat și rafinat după chipul lui Hristos.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!