Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Bunătatea Lui este veșnică

„Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Fața de la tine, dar Mă voi îndura de tine cu o bunătate veșnică, zice DOMNUL, Răscumpărătorul tău.”

Isaia 54:8 VBT

„În toate încercările noastre, avem un Ajutor care nu dă greș niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne luptăm cu răul și să fim în cele din urmă zdrobiți sub poveri și întristare. Cu toate că acum este ascuns de privirea muritorilor, urechea credinței poate auzi glasul Lui, zicând: «Nu te teme; căci Eu sunt cu tine.» (Isaia 41:10). «Eu sunt (…) cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.» (Apocalipsa 1:18). Am suferit întristările tale, am trecut prin luptele tale, am dat piept cu ispitele tale. Cunosc lacrimile tale; și Eu am plâns. Cunosc chiar și durerile prea adânci pentru a fi rostite la urechea unui om. Să nu crezi că ești singur și părăsit. Deși suferința ta nu mișcă nici o coardă sensibilă în vreo inimă de pe pământ, privește la Mine și vei trăi. «Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile; dar dragostea Mea nu se va muta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.» (Isaia 54:10).

Oricât de mult și-ar iubi un păstor oile, el își iubește mai mult fiii și fiicele. Isus nu este numai Păstorul nostru. El ne este și «Părinte veșnic». Și El zice: «Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl, și cum cunosc Eu pe Tatăl.» (Ioan 10:14-15). Ce sublimă declarație! Singurul Fiu născut, Acela care este la sânul Tatălui, Acela despre care Dumnezeu a declarat că este omul «care Îmi este tovarăș» (Zaharia 13:7); această părtășie care există între El și veșnicul Dumnezeu este luată ca model, pentru a arăta părtășia dintre Hristos și copiii Săi de pe pământ!

Isus ne iubește pentru că noi suntem darul Tatălui Său și răsplătirea lucrării Sale. El ne iubește ca pe copiii Săi. Cititorule, El te iubește. Cerul însuși nu poate da nimic mai mult, nimic mai bun. De aceea, ai încredere!” (Hristos Lumina lumii, p. 483).

Apel: În momentele de încercare și nedumerire, adu-ți aminte că iubirea lui Dumnezeu este veșnică și că El nu te va părăsi niciodată, decât în măsura în care tu însuți te vei depărta de El. Promisiunea Lui este că se va îndura de tine cu o bunătate care depășește timpul și spațiul. Încrederea în această promisiune divină îți poate oferi pace și siguranță în mijlocul oricărei furtuni.

Meditează: Ce înseamnă pentru tine cuvintele rostite de Domnul Isus, prin care arată că părtășia care există între Tatăl și Fiul, este și părtășia care există între Fiul și urmașii Săi? Îl cunoști tu suficient pe Fiul lui Dumnezeu? Dar pe Tatăl? Care sunt obstacolele care te împiedică să ai o cunoaștere mai profundă și să experimentezi o astfel de părtășie?

Aplică: Mântuitorul a spus că viața veșnică depinde de a-L cunoaște pe Tatăl și pe Isus Hristos, pe care l-a trimis El (Ioan 17:3). De asemenea El a spus: „Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor.” (Matei 11:25). Vino astăzi ca un copilaș în brațele lui Hristos, și El îți va descoperi comorile nesecate ale iubirii Sale.