Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Ne este promisă călăuzire neîncetată

„Și DOMNUL te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul în secetă și va da din nou putere oaselor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu lipsesc.”

Isaia 58:11 VBT

„Trebuie să folosim înțelepciune și chibzuință în orice lucru în viață, pentru ca nu cumva, prin acțiunile noastre necugetate, să ajungem singuri în încercare. Nu trebuie să ne aruncăm în greutăți, neglijând mijloacele rânduite de Dumnezeu și folosind în mod greșit aptitudinile intelectuale pe care El ni le-a dat. Lucrătorii lui Hristos trebuie să asculte necondiționat de învățăturile Lui. Lucrarea este a lui Dumnezeu și, dacă vrem să ducem altora binecuvântarea, trebuie să urmăm planurile Lui. Eul nu trebuie niciodată să fie așezat în centrul atenției, nu trebuie să i se aducă onoruri. Dacă facem planuri după ideile noastre, Domnul ne va lăsa în greșelile noastre. Dar, atunci când urmăm îndrumările Lui și suntem totuși aduși în situații grele, El ne va elibera.

Nu trebuie să ne lăsăm pradă descurajării, ci în toate cazurile să căutăm ajutor la Acela care are la îndemână resurse inepuizabile. Adesea vom fi înconjurați de circumstanțe care ne pun la încercare, iar atunci, cu cea mai deplină încredere, trebuie să depindem de Dumnezeu. El va ocroti orice suflet care a ajuns în dificultăți din cauză că a ținut stăruitor la calea Domnului.” (Hristos lumina lumii, p. 368-369)

„(…) Când Nebucadnețar a asediat pentru prima oară și a cucerit Ierusalimul, luând pe Daniel și pe tovarășii lui, împreună cu alții aleși în mod deosebit pentru slujirea la curtea Babilonului, credința robilor evrei a fost încercată extrem de mult. Dar aceia care învățaseră să-și pună încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu, le-au găsit îndestulătoare în toate experiențele prin care erau chemați să treacă în timpul rămânerii lor într-o țară străină. Scripturile s-au dovedit pentru ei o călăuză, un sprijin.” (Profeți și regi, p. 428)

Apel: În contextul lumii în care trăim, este imposibil să nu te confrunți cu circumstanțe care, să te pună la încercare. În astfel de momente, fii înțelept și caută îndrumarea lui Dumnezeu, pentru că este posibil ca, din cauza unui impuls greșit și necontrolat, să provoci mai multe greutăți. Predă-i lui Hristos reacțiile, temerile și neliniștile tale și lasă-L pe El să fie lumina și călăuzirea ta în orice situație. Ascultă-L cu încredere și fii sigur că El nu te va lăsa niciodată singur în dificultăți.

Meditează: De ce mulți oameni omit să-l implice pe Dumnezeu în planurile lor, fie ele mici sau mari? Ai reflectat vreodată asupra acestui aspect și te-ai întrebat de ce uneori tindem să acționăm pe cont propriu, fără să căutăm călăuzirea divină? Ți-ai format obiceiul de a-L consulta pe Dumnezeu înainte de a pune la cale un plan sau înainte de a lua o decizie importantă?

Aplică: Analizează experiențele negative din viața ta, reflectând asupra momentelor în care ai ignorat călăuzirea lui Dumnezeu și ai suferit consecințe. Hotărăște să te apropii de El în rugăciune și studiul Scripturii, cerându-i sfat și călăuzire. Alege să fii ca Daniel și tovarășii săi, care s-au încrezut în promisiunile divine și au găsit în ele sprijin și călăuzire în mijlocul încercărilor.