Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Calea celui ascultător este îndurare și adevăr

„Toate căile DOMNULUI sunt milă și adevăr, pentru cei ce păzesc legământul și mărturiile Lui.”

Psalmii 25:10 VBT

„Poporul lui Dumnezeu trebuie să țină poruncile Lui, ferindu-se de orice politică lumească. Adoptând principii corecte de acțiune, trebuie să respecte aceste principii, deoarece sunt de obârșie cerească. Ascultarea de Dumnezeu este de o mai mare valoare pentru voi, decât aurul sau argintul. Înjugându-vă împreună cu Hristos, învățând blândețea și smerenia Lui, veți înlătura multe conflicte; căci, atunci când vrăjmașul vine ca un potop, Duhul Domnului înalță un steag împotriva lui.” (Mărturii, vol. 8, p. 95).

„Lumea materială se află sub controlul lui Dumnezeu. Natura ascultă de legile naturii. Totul vorbește și acționează după voința lui Dumnezeu. Norii și lumina soarelui, roua și ploaia, vântul și furtuna, toate se află sub supravegherea lui Dumnezeu și, implicit, se supun în ascultare de porunca Sa. Faptul că firul de grâu răzbate prin pământ «întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic» (Marcu 4:28), se datorează ascultării de Legea lui Dumnezeu. Toate acestea Dumnezeu le face să crească la timpul lor, pentru că ele nu se împotrivesc lucrării Lui. Și atunci cum poate oare omul, făcut după chipul lui Dumnezeu și înzestrat cu rațiune și grai, să fie singurul care să nu prețuiască darurile Sale și să fie neascultător de voia Sa? Oare numai ființele raționale să aducă confuzie în lumea noastră?” (Parabolele Domnului Hristos, p. 81).

„Ascultarea este dovada uceniciei. Păzirea poruncilor dovedește sinceritatea mărturisirilor noastre de iubire. Când doctrina pe care o primim ucide păcatul din inimă, curăță sufletul de orice necurăție și aduce roadă pentru sfințire, putem ști că acesta este adevărul lui Dumnezeu. Când bunăvoința, amabilitatea, sensibilitatea și simpatia se manifestă în viața noastră, când bucuria de a face binele este în inimile noastre, când Îl înălțăm pe Hristos și nu eul personal, putem fi siguri că avem credința cea adevărată. «Prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.» (1 Ioan 2:3).” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 146).

Apel: Ascultarea de Dumnezeu este o cale prin care primim mila și adevărul Lui. „Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei care păzesc legământul și mărturiile Lui.” Alegând să trăiești în conformitate cu principiile divine, vei experimenta o viață plină de pace, blândețe și smerenie. Așadar, hotărăște-te astăzi să-ți aliniezi viața cu voința Lui și să prețuiești darurile Sale prin ascultare și devotament.

Meditează: În ce moduri ai experimentat mila și adevărul lui Dumnezeu în viața ta? Care este motivația adevărată care conduce la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu? În ce fel te ajută gândul că la fel cum natura ascultă de legile Creatorului ei, tot așa și noi ar trebui să ascultăm de legile Sale?

Aplică: Astăzi, acordă atenție îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu pentru a putea fi ascultător chiar și în cele mai mici lucruri. Nu te mulțumi cu superficialitatea în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu, ci caută ca motivat de dragoste față de Domnul Hristos să îndeplinești cu drag datoriile pe care le ai de îndeplinit.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!