Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Iisus ne înțelege când suntem ispitiți

„Căci prin faptul că El Însuși a suferit, fiind ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.”

Evrei 2:18 VBT

„Ispititorul nu ne poate constrânge niciodată să păcătuim. El nu poate să ne stăpânească mintea decât dacă ea este predată controlului său. Întâi trebuie să consimtă voința, iar credința trebuie să se desprindă de Hristos și numai după aceea poate Satana să-și exercite puterea asupra noastră. Dar orice dorință păcătoasă pe care o cultivăm îi dă lui un punct de sprijin. Orice punct în care noi nu ajungem la standardul pus de Dumnezeu este o poartă deschisă, pe care poate să intre vrăjmașul să ne ispitească și să ne distrugă. Și orice greșeală sau înfrângere din partea noastră îi dă diavolului prilej să-L învinuiască pe Hristos.” (…)

„Deseori, când Satana nu reușește să provoace îndoiala, reușește să ne aducă la încumetare. Dacă ne poate face să ne așezăm în calea ispitei fără să fie nevoie, știe că biruința e a lui. Dumnezeu îi va apăra pe toți aceia care merg pe cărarea ascultării; dar, dacă te depărtezi de ea, ajungi pe terenul lui Satana. Acolo cădem cu siguranță. Mântuitorul ne-a dat porunca aceasta: «Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.» (Marcu 14:38). Meditația și rugăciunea ne vor feri de a ne arunca de bunăvoie în calea primejdiei și în felul acesta vom fi scăpați de multe înfrângeri.” (Hristos lumina lumii, p. 125, 126).

„Biruința lui Hristos era desăvârșită, la fel cum a fost înfrângerea lui Adam. Tot așa și noi putem să ne împotrivim ispitei și să-l obligăm pe Satana să plece de la noi. Isus a câștigat biruința prin supunere și credință în Dumnezeu, iar prin apostolul ne spune: «Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi.» (Iacov 4:7-8). (Hristos lumina lumii, p. 130).

„Ispita cea mai puternică nu poate scuza păcatul. Oricât de mare ar fi povara ce apasă asupra sufletului, păcatul este propria noastră faptă.” (Patriarhi și profeți, p. 421).

Apel: Te-ai simțit vreodată copleșit de ispite? Te-ai luptat cu gânduri păcătoase sau cu dorințe care te-au îndepărtat de Dumnezeu? Ești descurajat, crezând că ești singur în această luptă? Nu te teme! Isus te înțelege perfect. El a fost ispitit ca și tine, dar a ieșit biruitor. Prin suferința și victoria Sa, El a deschis calea către o viață eliberată de păcat. Nu uita, ispititorul nu te poate forța să păcătuiești. Voința ta este liberă. Dar, dacă te lași pradă dorințelor păcătoase, îi oferi lui Satana o cale de acces în viața ta. Fii atent la alegerile tale! Asigură-te că mergi pe calea ascultării de Dumnezeu, unde El te poate proteja.

Meditează: Ce învățături ne oferă exemplul biruitor al lui Isus cu privire la ispită? Care este rolul crucii lui Hristos în lupta noastră împotriva ispitei și cum ar trebui să ne raportăm atât la ispititor, cât și la ispită în lumina biruinței lui Hristos?

Aplică: Adesea cazi în ispită pentru că te lupți singur, uitând că puterea de a rezista nu se află în natura omenească, ci în natura divină a lui Hristos. De aceea, învață să apelezi cât mai repede la această sursă de putere mergând în rugăciune la Domnul Isus și cerând împlinirea făgăduinței Lui: „Nu te teme, căci eu sunt cu tine; nu te descuraja căci eu sunt Dumnezeul tău; te voi întări; da, te voi ajuta; da, te voi susține cu dreapta dreptății mele.” (Isaia 41:10 BTF).