Categories: Biblie, Spiritualitate Tags:

Care este numele Lui?

The Advent Review and Sabbath Herald, 17 septembrie 1895, A. T. Jones

Când Domnul i-a zis lui Moise să se ducă la copiii lui Israel și să-i scoată din Egipt, Moise a întrebat:

Iată, mă voi duce la fiii lui Israel și le voi zice: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și dacă mă vor întreba: Care este Numele Lui? ce să le răspund?” Și Dumnezeu i-a spus lui Moise: „EU SUNT CEL CE SUNT; … acesta este numele Meu pentru veșnicie”.

Exodul 3:13 VBR

Numele Domnului exprimă atât existența, cât și caracterul. „Eu sunt” exprimă existența. Eu sunt acela sau Cel ce sunt exprimă caracterul. Iar a crede în Dumnezeu înseamnă a crede atât în existența, cât și în caracterul Său.

Nu este suficient să credem doar în existența lui Dumnezeu. A crede doar că El este și a nu crede că El este Cel ce este, înseamnă a nu crede deloc în El. Căci chiar și a crede în existența Sa și apoi a crede că are un caracter diferit de cel pe care-L are în realitate, înseamnă doar a crede într-un Dumnezeu diferit de cel care este în realitate. Și a crede într-un Dumnezeu diferit de ceea ce este El, înseamnă de fapt a crede într-un alt Dumnezeu, dar în realitate nu există un alt Dumnezeu decât El, toți ceilalți sunt doar imaginari. Prin urmare, chiar și a crede că El este, iar apoi a crede că are un caracter diferit de cel pe care-L are în realitate – în realitate, aceasta înseamnă a nu crede deloc în El. A crede în altul decât El, înseamnă doar a avea un alt Dumnezeu, ceea ce înseamnă a comite o idolatrie.

Drept urmare, este scris:

Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este” și mai mult, „trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei ce-L caută cu sârguință”.

Evrei 11:6 VBT

Cu alte cuvinte, cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El este Cel ce este, trebuie să creadă atât în existența Sa, cât și în caracterul Său. Aceasta și numai aceasta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Aceasta și numai aceasta este ceea ce înseamnă să crezi în numele Lui.

Care este, așadar, caracterul Său? Care este numele Său? Cine este El? Într-un cuvânt, numele este acesta: „DUMNEZEU ESTE IUBIRE.” Într-un alt loc, Numele Său este dat într-o formă mai amplă, pentru ca noi să înțelegem mai bine ce înseamnă cu adevărat. Când Moise i-a cerut Domnului să-i arate calea, Domnul a spus:

Voi face ceea ce-Mi ceri acum … Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea Mea și voi proclama Numele DOMNULUI înaintea ta”. „Și DOMNUL S-a coborât într-un nor și a stat acolo cu el, și a proclamat Numele DOMNULUI. Și DOMNUL a trecut pe dinaintea lui și a proclamat: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu…”

Exodul 33:17, 19; 34:5-6 VBT

Acesta este „DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu”, «Yeh» (în original יהוה יהוה אל – Yehôvâh, Yehôvâh ‘êl”) și corespunde lui „Eu sunt”, exprimând existența. Și acum urmează ceea ce exprimă caracterul Său:

milos și plin de har, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea față de mii de oameni, iartă fărădelegea, nedreptatea și păcatul.”

Acesta este Numele Său și aceasta este Cel ce este El.

Milostiv

Milostiv înseamnă plin de milă. Mila este predispunerea de a trata oamenii mai bine decât merită. Nu înseamnă să-i tratezi pe oameni astfel din vreo constrângere exterioară, ci este predispunerea Lui, este însăși natura Sa lăuntrică de a face acest lucru. Fiind în natura Sa să o facă, nu poate face altfel. Pentru a face altfel, ar trebui să fie altfel decât este. Și pentru a face altceva decât este, ar înceta să mai fie Dumnezeu, dar nu poate înceta să fie Dumnezeu. Prin urmare, El nu poate fi niciodată altceva decât ceea ce este. În consecință, niciodată nu poate face altceva decât să-i trateze pe oameni mai bine decât merită, pentru că El este milostiv, este plin de milă, pentru a-i trata pe oameni mai bine decât merită. Este însăși natura Sa să facă acest lucru. Lăudați-i numele!

Plin de har. Harul înseamnă bunăvoință. Plin de har înseamnă binevoitor, care acordă bunăvoință. Asta este ceea ce este El. Aceasta este natura Sa. Acesta este motivul pentru care se scrie atât de des:

„Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.”

1 Corinteni 1:3 VBT

Și pentru că El este plin de har, de aceea:

„Dar fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.”

Efeseni 4:7 VBT

Măsura darului lui Hristos nu este decât măsura „toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Astfel încât în acest dar al harului Se dă pe Sine însuși în plinătatea Sa. Căci „din plinătatea Lui, și har după har” (Ioan 1:16). Acest har, chiar El însuși, este dat pentru ca toți oamenii să fie mântuiți, căci „harul lui Dumnezeu aduce mântuirea” (Tit 2:11). El este plin de har. El este Mântuitorul. Mulțumim Numelui Său.

Îndelung răbdător

Dumnezeu „este îndelung răbdător față de noi și nu voiește ca vreunul să piară, ci toți să vină la pocăință” „(…) îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire.”

2 Petru 3:9,15 VBT

Îndelunga răbdare a Domnului este mântuire, iar El este îndelung răbdător – aceasta este natura Lui, acesta este El însuși, prin urmare El este mântuire. De aceea,

Iată, Dumnezeu este mântuirea mea, în El mă încred și nu mă tem de nimic; căci El, DOMNUL, este tăria mea și temeiul laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate cu bucurie apă din izvoarele mântuirii.”

Isaia 12:2-3 VBT

Căci El este „Izvorul apelor vii” (Ieremia 2:13). Binecuvântat să fie numele Lui!

Plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea față de mii de oameni.

Căci: „Să știi dar că DOMNUL Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, Dumnezeul cel credincios care Își ține legământul și îndurarea până la a mia generație față de cei care-L iubesc și păzesc poruncile Lui.”

Deuteronomul 7:9 VBT

Acolo unde versiunea engleză din Exodul 34:7 afirmă: „Păstrând mila pentru mii de generații”, versiunea germană spune „mii de generații”. Acesta este adevăratul gând al pasajului. Aceasta este natura Sa. El este Dumnezeul credincios și Îi sunt plăcuți cei care nădăjduiesc în mila Sa – cei care nădăjduiesc în înclinația Sa de a-i trata mai bine decât merită; celor care cred în numele Său, care este plin de bunătate, până la mii de generații. Slăviți Numele Lui.

Iartă fărădelegea, nedreptatea și păcatul.

El nu va ierta, pentru că facem suficientă penitență; El nu poate fi convins să ierte. Nu, ci El iartă fărădelegea, nedreptatea și păcatul. Aceasta este însăși natura Lui, astfel încât nu este necesar nici un efort din partea Lui, pentru a acorda iertarea. Iertarea este în El. Este din El. Este însăși ființa Lui să o acorde fiecărui suflet. El nu poate face altceva, pentru că nu poate fi altceva decât ce este, și asta este ceea ce este El. Acesta este Numele Lui. Dacă oamenii n-o vor accepta când este atât de liber și atât de constant acordată, ei trebuie să piară în păcatele lor, desigur, pentru că El nu poate obliga pe nimeni să o accepte, ci o acordă. El o oferă fiecărui suflet și o acordă întotdeauna. Pentru că asta este ceea ce este El, și El este același ieri și azi și în veci. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu. Și El este Dumnezeu pentru orice suflet. Din veșnicie în veșnicie, El este Cel ce este, și nu poate fi altceva. „«Eu sunt Cel ce sunt»2acesta este Numele Meu pentru veșnicie și acesta este Numele Meu de amintire pentru toate generațiile.” O, El „iartă fărădelegea, nedreptatea și păcatul.” Acesta este numele Lui. Slavă Numelui Lui!

Și DOMNUL S-a coborât într-un nor și a stat acolo cu el, și a proclamat Numele DOMNULUI. Și DOMNUL a trecut pe dinaintea lui și a proclamat: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu milos și plin de har, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea față de mii de oameni, iartă fărădelegea, nedreptatea și păcatul (…)”

Exodul 34:5-7

Acesta este numele Lui. Acesta este El însuși. De aceea,

Ridicați-vă și binecuvântați pe DOMNUL Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie! Binecuvântat să fie Numele Tău cel glorificat, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă!”

Neemia 9:5

Înălțați pe DOMNUL împreună cu mine. Și să înălțăm împreună Numele Lui”.

Psalmii 34:3

Traducere Igor Sârbu