Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Ce cere Dumnezeu

„Și acum, Israele, ce altceva cere DOMNUL Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi de DOMNUL Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubești și să slujești pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău.”

Deuteronomul 10:12

„Tinerii să se lase pătrunși de gândul că ei nu își aparțin. Ei Îi aparțin lui Hristos. Ei sunt răscumpărarea sângelui Său, revendicarea iubirii Sale. Ei trăiesc pentru că El îi păstrează prin puterea Sa. Timpul lor, tăria și calitățile lor sunt ale Lui, pentru a fi dezvoltate, educate și folosite pentru El. Alături de ființele angelice, familia omenească, făcută după chipul lui Dumnezeu, este cea mai nobilă din toate lucrările create. Dumnezeu dorește ca membrii ei să devină tot ceea ce El a făcut cu putință ca ei să fie și să-și folosească puterile pe care li le-a dat în modul cel mai eficient posibil.

Viața este tainică și sfântă. Ea este manifestarea lui Dumnezeu Însuși, Izvorul oricărei vieți. Ocaziile ei sunt prețioase și ar trebui folosite cu seriozitate. Odată pierdute, acestea sunt pierdute pe vecie.

Dumnezeu pune înaintea noastră veșnicia, cu realitățile ei solemne, și ne oferă o înțelegere a temelor eterne, nepieritoare. El ne pune înainte un adevăr valoros, care înnobilează, pentru ca noi să putem înainta pe o potecă sigură, în urmărirea unui obiectiv vrednic de angajarea cea mai serioasă a tuturor aptitudinilor noastre.

Dumnezeu privește în mica sămânță pe care El a făcut-o și vede ascunsă în ea floarea frumoasă, arbustul sau copacul semeț, cu coroana sa impunătoare. Așa vede El și posibilitățile fiecărei ființe omenești. Noi ne aflăm aici cu un scop. Dumnezeu ne-a dat planul Său pentru viețile noastre și El dorește ca noi să atingem standardul cel mai înalt de dezvoltare. El dorește ca noi să creștem continuu în sfințenie, în fericire și în a fi folositori.” (Divina vindecare, p. 396-398).

Apel: Gândește-te la faptul că tu aparții lui Hristos și că ai fost creat cu un potențial imens pentru a reflecta chipul lui Dumnezeu. Din nefericire, păcatul din viața ta a dus la degradare și consecințe, iar scopul lui Dumnezeu a fost mult împiedicat. Cu toate acestea există o speranță uimitoare în promisiunile lui Dumnezeu. Chiar dacă puterile tale au slăbit și capacitățile tale sunt limitate, la Dumnezeu toate aceste resurse sunt din belșug. El vrea să facă din viața ta un giuvaer al slavei Sale. Nu te împotrivi șlefuirii Lui, ci alege să rămâi în căutarea scopului și planului Său pentru viața ta, căci numai așa vei putea deveni tot ce El vrea ca tu să fii și să folosești în cel mai bun mod puterile și talentele pe care ți le-a dăruit.

Meditează: Cunoscându-l mai bine pe Dumnezeu, ajungi să te cunoști mai bine și pe tine însuți. Ce calități a pus Dumnezeu în tine și cum poți folosi potențialul și abilitățile tale pentru a sluji lui Dumnezeu și oamenilor? Cum poți reflecta mai bine frumusețea și noblețea divină care se află în tine?

Aplică: Roagă-te pentru înțelepciune și putere pentru a folosi cuvintele și faptele tale pentru a-i încuraja și a-i inspira pe ceilalți. Fii deschis spre îmbunătățire și așteaptă-te la oportunități de a împărtăși dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu cu cei din jurul tău.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!