Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dumnezeu nu reține niciun lucru bun

„Căci DOMNUL Dumnezeu este un soare și un scut; DOMNUL dă har și glorie și nu lipsește de niciun bine pe cei ce umblă în dreptate!”

Psalmii 84:11 VBT

„Făgăduințele lui Dumnezeu sunt depline și îmbelșugate și nimeni nu are nevoie să depindă de oameni pentru a primi putere. EI este aproape  și întotdeauna gata să le ofere ajutor și călăuzire tuturor celor care îl caută. Dumnezeu este foarte dezonorat când, după ce ne-a invitat să ne încredem în El, noi ne îndepărtăm de El – Singurul care nu ne va înțelege greșit, singurul care este în stare să ne dea un sfat sigur – și căutăm sprijinul unor oameni care, în slăbiciunile lor omenești, pot să ne ducă în rătăcire.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, p. 381).

„Dumnezeu iubește îngerii fără păcat, care îi slujesc și sunt ascultători față de toate poruncile Sale, dar lor nu le dă har, ei nu au avut niciodată nevoie de el, pentru că nu au păcătuit niciodată. Harul este un atribut care se manifestă față de făpturile omenești nevrednice. Nu noi suntem cei care am căutat harul, ci el a fost trimis să ne caute pe noi. Dumnezeu Se bucură să reverse har asupra tuturor celor ce însetează și flămânzesc după el, nu pentru că noi am fi vrednici, ci pentru că suntem nevrednici. Nevoia noastră este calificarea care ne dă siguranța că vom primi darul.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, p. 519).

„Aurul și argintul sunt ale Domnului și, dacă ar fi ales astfel, El putea să le plouă din cer; dar, în loc de aceasta, El l-a făcut pe om ispravnic al Lui, încredințându-i mijloace, nu să fie acumulate, ci să fie folosite pentru binele altora. În felul acesta, omul devine mijlocul prin care El își împarte binecuvântările pe pământ. Dumnezeu a făcut planul sistemului de dăruire pentru ca omul să poată deveni asemenea Creatorului său, binevoitor și neegoist în caracter, și în cele din urmă părtaș cu El la slăvita răsplată veșnică.” (Mărturii, vol. 4, p. 473).

Apel: Amintește-ți că Dumnezeu îți oferă tot ce ai nevoie pentru a merge pe calea neprihănirii. Nu contează cât de nevrednic te simți, El îți oferă harul Său generos. Caută întotdeauna ajutorul Său înainte de a te baza pe oameni sau resurse limitate. Fii deschis să primești darurile Sale oferite prin sacrificiul Domnului Hristos.

Meditează: Cum ne poate influența încrederea în promisiunile lui Dumnezeu și convingerea că El nu reține nimic bun pentru cei ce umblă în dreptate, modul în care ne raportăm la viață și la provocările pe care le întâmpinăm?

Aplică: Chiar dacă Dumnezeu ar putea să transforme picurii de ploaie în aur și argint, totuși El a ales ca tu și cu mine să fim mijloacele prin care să se reverse peste ceilalți oameni, binecuvântările Sale. Mai mult decât atât, în acest fel, Domnul dorește ca tu să devii asemenea Creatorului Tău în caracter, generos și altruist. Experimentează și tu planul de dăruire pe care Creatorul l-a rânduit pentru copiii Lui.