Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Cel ascultător va intra în împărăția cerurilor

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne! va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.”

Matei 7:21 VBT

„Orice ascultare adevărată vine din inimă. Lucrarea lui Hristos a fost una a inimii. Și dacă noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, va contopi atât de mult inima și mintea noastră în conformitate cu voința Sa, astfel încât atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința, înnobilată și sfințită, își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu în măsura în care avem privilegiul să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios.” (Hristos lumina lumii, p. 668).

„Copiii trebuie învățați că toate capacitățile le-au fost date pentru onoarea și slava lui Dumnezeu. De aceea, ei trebuie să învețe lecția ascultării, pentru că numai printr-o viață de ascultare vor putea oferi lui Dumnezeu slujirea pe care El o cere. Înainte de a ajunge destul de mare pentru a raționa, copilul trebuie învățat să asculte. Acest obicei va fi format printr-un efort blând și persistent. Astfel pot fi, într-o mare măsură, prevenite acele conflicte de mai târziu dintre voință și autoritate, care contribuie atât de substanțial la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării lor față de părinți și educatori și, prea adesea, a împotrivirii lor față de orice autoritate omenească sau divină. Să le fie arătat copiilor că adevărata reverență este manifestată prin ascultare. Dumnezeu n-a poruncit nimic nesemnificativ și nu există altă cale de a-ți manifesta reverența, atât de plăcută Lui, decât prin ascultarea de ceea ce El a spus.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 110).

„Cu vigoare și fidelitate, tinerii noștri trebuie să răspundă cerințelor puse asupra lor, iar aceasta va fi o garanție a succesului.” (Ibid, p. 100).

Apel: Nu este suficient să Îl recunoști pe Dumnezeu doar cu vorba; ascultarea care vine din inimă este dovada iubirii față de El. Ești de acord să îți identifici gândurile, țintele și inima cu voia Lui? Când Îl cunoști pe Dumnezeu așa cum s-a descoperit prin Hristos, viața ta va deveni una de continuă ascultare, iar păcatul va deveni pentru tine ceva odios. Acceptă astăzi să trăiești în conformitate cu voia Lui și lasă-L pe Hristos să-ți modeleze inima și mintea.

Meditează: Îți găsești plăcerea în a face voia lui Dumnezeu? Ce schimbări îți dorești să faci pentru a-ți alinia mai bine voința ta cu voia Sa? Cum îți afectează relația cu Dumnezeu modul în care percepi și tratezi păcatul?

Aplică: Prin rugăciune și studiu, identifică un domeniu al vieții tale în care simți că nu asculți pe deplin de Dumnezeu și fă un plan concret pentru a îmbunătăți acest aspect. Pentru a avea puterea necesară, alocă timp zilnic pentru a medita asupra caracterului lui Hristos și a modului în care El a fost biruitor. Lasă ca aceste momente să-ți modeleze inima și mintea, astfel încât să te determine a te implica activ în comunitatea ta de credință, căutând modalități de a sluji și a arăta ascultare față de voia lui Dumnezeu.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!