Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Să cerem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

„Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere primește; și cel ce caută găsește; și celui ce bate i se va deschide.”

Matei 7:7-8 VBT

„«Cereți.» Cererea arată că îți dai seama de nevoia ta; și, dacă ceri în credință, vei primi. Domnul și-a dat Cuvântul Său și deci acesta nu poate da greș. Dacă vii cu adevărată pocăință, nu ar trebui să ai simțământul că ar fi o îndrăzneală din partea ta să ceri ceea ce a făgăduit Domnul. Atunci când ceri binecuvântările de care ai nevoie pentru desăvârșirea unui caracter după voia lui Hristos, Domnul te asigură că ceri conform unei promisiuni care este aprobată. Dacă simți și știi că ești păcătos, este destul de justificat să ceri iertarea și mila Sa. Condiția în baza căreia poți veni la Dumnezeu nu este aceea de a fi sfânt, ci aceea de a-L ruga pe El să te curețe de orice păcat și nelegiuire. Argumentul pe care-l putem invoca acum și oricând este marea noastră nevoie, starea noastră cu totul lipsită de ajutor, care face din El și din puterea Sa mântuitoare o necesitate pentru noi.

«Căutați.» Să nu dorim numai binecuvântările Sale, ci pe El, personal. «Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace.» (Iov 22:21). Caută și vei găsi. Dumnezeu te caută și orice dorință pe care o simți de a veni la El nu este altceva decât, îndemnul Duhului Său. Ascultă de acest îndemn. Hristos mijlocește pentru cel ispitit, rătăcit și lipsit de credință. El caută să te aducă în tovărășie cu Sine. «Dacă Îl vei căuta, Îl vei găsi.» (1 Cronici 28:9).

«Bateți.» Noi venim la Dumnezeu printr-o invitație specială și El așteaptă să ne ureze bun venit în camera Sa de audiență. Primii ucenici care L-au urmat pe Domnul nu erau mulțumiți cu o convorbire grăbită în timp ce mergeau; ei L-au întrebat: «Rabi, unde locuiești? (…) S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la El.» (Ioan 1:38-39). Tot așa putem și noi să fim admiși în cea mai strânsă intimitate și legătură cu Dumnezeu. «Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt se odihnește la umbra Celui Atotputernic.» (Psalmii 91:1). Fie ca aceia care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să bată și să aștepte la ușa harului cu deplină asigurare, zicând: «Pentru că Tu, o, Doamne! ai zis: ‘Cine cere, capătă, cine caută, găsește; celui ce bate, i se va deschide’.»” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 130-131).

Apel: Astăzi ai aflat o veste incredibil de bună. Prin Duhul Său cel Sfânt, Domnul Hristos te caută și te îndeamnă, căci El a spus că după ce va fi înălțat de pe pământ va atrage la Sine pe toți oamenii. El te îndeamnă să ceri cu încredere, să cauți cu hotărâre și să bați cu certitudine la ușa harului. Promisiunile Sale nu sunt simple cuvinte, ci sunt rostite de Cel care nu își ia vorba înapoi și care nu poate greși; de Cel care este gata să ofere tot ce ai nevoie pentru a trăi în conformitate cu voia Sa.

Meditează: Dacă Domnul Hristos a promis că ne va da ceea ce cerem, înseamnă că ne va da orice am dori? Cum putem găsi echilibrul între a avea încredere în promisiunile Lui și în același timp a înțelege că nu tot ceea ce vrem, va fi benefic pentru noi? Cum putem să ne armonizăm mai bine dorințelor noastre cu voia și planurile Sale pentru viața noastră?

Aplică: Rugăciunea este un drum cu două sensuri. Când omul vorbește, Dumnezeu ascultă, iar când El vorbește, omul este dator să asculte. Caută-l pe Cel ce binecuvântează mai mult decât binecuvântările pe care le oferă. Experimentează rugăciunea nu ca un mijloc prin care ceri mereu lucruri vremelnice din partea lui Dumnezeu, ci ca modul în care poți petrece timp cu cel mai bun Prieten.