Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Suntem chemați după planul Său

„(…) ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii.”

2 Timotei 1:9 VBT

„«Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi frați: pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. El le-a zis: Veniți după Mine (…).»

„Ascultarea promptă și necondiționată a acestor oameni, fără a li se promite nici un fel de salariu, pare remarcabilă, dar cuvintele lui Hristos erau o invitație ce purta o putere motivatoare. Domnul Hristos urma ca, prin legătura cu Sine, să facă din acești pescari umili mijlocul prin care oamenii erau scoși din slujba lui Satana și aduși în slujba lui Dumnezeu. În această lucrare, ei aveau să devină martorii Săi, vestind lumii adevărul Său, neamestecat cu tradițiile și speculațiile filozofice ale oamenilor. Practicând virtuțile Sale, umblând și lucrând cu El, ei urmau să fie calificați pentru a deveni pescari de oameni.” (…)

„Astfel de lucrători sunt necesari acum, oameni care se vor consacra fără rezerve pentru a descoperi Împărăția lui Dumnezeu unei lumi care zace în nelegiuire. Lumea are nevoie de oameni cu o gândire vastă, oameni principiali, care își dezvoltă fără încetare capacitatea de înțelegere și discernământul. Este o mare nevoie de oameni care pot folosi tiparul cu rezultatele cele mai bune, pentru ca adevărul să prindă aripi, ajungând cât mai repede la orice neam, la orice limbă și la orice popor.” (Slujitorii Evangheliei, p. 24-25)

„A lucra pentru Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor este cea mai înaltă și cea mai nobilă chemare pe care au avut-o sau o pot avea vreodată oamenii. Pierderea sau câștigul în această lucrare este de mare importanță. Căci rezultatele nu se sfârșesc cu această viață, ci merg până în veșnicii.” (Mărturii, vol. 5, p. 411)

Apel: Exemplul lui Petru și al fratelui său Andrei ne arată că chemarea lui Isus nu este una oarecare, ci este o invitație care străbate veacurile și poartă o putere motivatoare profundă. Ei au răspuns imediat și necondiționat, fără a cere recompense, înțelegând că legătura lor cu Isus îi va transforma în instrumente ale schimbării pentru alții și că vor fi chemați să devină pescari de oameni. Și tu ești chemat să urmezi același model de dedicare fără rezerve pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu.

Meditează: Majoritatea oamenilor se gândesc că lucrarea misionară este pentru cei specializați și învățați. Cu toate acestea, ce fel de oameni a chemat Isus în slujire? Care este motivul pentru care Hristos a chemat în lucrarea de slujire oameni simpli? Există obstacole sau prejudecăți care te împiedică să te implici în mod activ în lucrarea misionară?

Aplică: Roagă-te pentru a înțelege mai bine care sunt talentele pe care Dumnezeu ți le-a oferit și pe care le poți folosi pentru slujirea semenilor sau în vestirea Evangheliei. Slujirea lui Dumnezeu și lucrul pentru mântuirea sufletelor este cea mai nobilă chemare pe care oamenii o pot primi. Tu ai auzit chemarea Domnului? El îți spune și ție: „Vino după Mine!”

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!