Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Cine este un Dumnezeu ca Tine

„Cine este un Dumnezeu ca Tine, care să ierte nelegiuirea și să treacă cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Sale? El nu-Și ține mânia pe veci, căci Îi place îndurarea!”

Mica 7:18 VBT

„Acum poate presupunem că piciorul nostru este sigur și că niciodată nu ne vom clătina. Poate zicem: «Știu în cine am crezut, nimic nu poate să zdruncine credința mea în Dumnezeu și în Cuvântul Lui.» Dar Satana plănuiește să folosească trăsăturile de caracter moștenite și cultivate și să ne orbească în așa fel, încât să nu ne vedem nevoile și defectele. Numai când ne dăm seama de propria slăbiciune și privim tot timpul țintă la Isus putem merge în siguranță.” (Hristos Lumina lumii, p. 382).

„Din milă față de lume, Dumnezeu i-a nimicit pe locuitorii ei nelegiuiți din vremea lui Noe. Din milă i-a distrus pe locuitorii stricați ai Sodomei. Prin puterea amăgitoare a lui Satana, făptuitorii fărădelegii câștigă simpatie și admirație și în felul acesta i-au condus continuu și pe alții la răzvrătire. Așa a fost în zilele lui Cain și ale lui Noe, ca și în vremea lui Avraam și a lui Lot; la fel stau lucrurile și în vremea noastră. Din milă pentru univers, Dumnezeu îi va distruge, în cele din urmă, pe aceia care au respins harul Său.” (Tragedia Veacurilor, p. 543).

„Nu da ascultare sugestiilor vrăjmașului de a sta departe de Hristos, până când te-ai făcut mai bun; până când vei fi destul de bun pentru a veni la Dumnezeu. Dacă vei aștepta până atunci, nu vei veni niciodată la El. Când Satana arată spre hainele tale murdare, repetă făgăduința Domnului Hristos: «Pe cel ce va veni la Mine, nu-l voi izgoni afară.» (Ioan 6:37). Spune-i vrăjmașului că sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Roagă-te împreună cu David: «Curățește-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada.» (Psalmii 51:7). Ridică-te și mergi la Tatăl tău. El va veni să te întâmpine pe când ești încă departe. Dacă faci numai un singur pas spre El, în pocăință, El Se va grăbi să te cuprindă în brațele infinitei Sale iubiri. Urechea Sa este deschisă la strigătul sufletului smerit. Cea dintâi îndreptare a inimii spre Dumnezeu, îi este cunoscută.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 205).

Apel: Niciodată nu te poți baza pe propria neprihănire pentru mântuire și nici măcar pe experiențele cu Dumnezeu, ale trecutului. Singura speranță pentru tine este ca acum să ai o relație vie cu Hristos, Cel care te poate izbăvi din mâna celui rău. Vine timpul când ușa harului se va închide, iar toți cei care au găsit plăcere în nelegiuire vor fi nimiciți. Astăzi însă, harul lui Dumnezeu încă te cheamă, iar El te așteaptă cu brațele deschise să te întorci înapoi.

Meditează: „Lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu este aceea de a nimici pe toți cei răi, dar care este motivul pentru care El va face acest lucru în cele din urmă? În ce fel va proteja El întregul univers ca niciodată răul să nu mai apară? Ești tu astăzi predat cu totul în mâna lui Dumnezeu?

Aplică: Este imposibil pentru om în firea lui pământească să renunțe la păcat, dar puterea nelimitată a Celui Prea Înalt este pusă astăzi la dispoziția ta. De aceea, te îndemn să apelezi la aceasta fără întârziere. Roagă-te cu credință deplină și cere-i să împlinească în tine lucrarea minunată a răscumpărării. Nu amâna, căci aceasta este arma diavolului împotriva tuturor celor care au intenții bune. Nu aștepta să te faci mai bun, ci vino așa cum ești.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!