Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Făgăduințele lui Dumnezeu sunt condiționate de ascultare

„Dacă rămâneți în Mine și cuvintele Mele rămân în voi, veți cere orice veți vrea și vi se va da.”

Ioan 15:7 VBT

„Toate darurile Sale sunt făgăduite cu condiția ascultării. Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pentru aceia care vor colabora cu El. Toți cei ce-L ascultă, pot, cu multă încredere, să ceară împlinirea făgăduințelor Sale. Dar noi trebuie să dăm pe față o încredere deplină, neșovăielnică, în Dumnezeu. Adesea El întârzie să ne răspundă, pentru a ne pune la probă credința noastră sau pentru a pune la încercare sinceritatea dorințelor noastre. Dacă am cerut după Cuvântul Său, atunci noi ar trebui să credem în făgăduințele Sale și să prezentăm cererile noastre cu încredințarea că ele nu vor fi refuzate.

Dumnezeu nu spune: Cereți o dată și vi se va da. El invită să cerem, să stăruim neobosit în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel ce cere într-o atitudine mult mai serioasă, mai plină de zel, și face să crească dorința de a primi lucrurile pentru care se roagă. Domnul Hristos a spus Martei la mormântul fratelui ei Lazăr: «Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?» (Ioan 11:40).

Dar mulți n-au o credință vie. De aceea, ei nu primesc o măsură mai mare din puterea lui Dumnezeu. Slăbiciunea lor este rezultatul necredinței lor. Ei au mai multă încredere în propriile lor fapte, decât în lucrările lui Dumnezeu pentru ei. Ei se încred în propria lor grijă pentru ei. Fac planuri și proiecte, dar se roagă puțin și au în adevăr puțină încredere în Dumnezeu. Ei gândesc că au credință, dar ceea ce au nu este decât un impuls momentan. Dând greș în a-și da seama de propriile lor lipsuri, sau de bunăvoința lui Dumnezeu de a da, ei nu stăruie în a-și menține cererile înaintea lui Dumnezeu.

Rugăciunile noastre ar trebui să fie tot așa de stăruitoare și sincere cum a fost cererea prietenului lipsit care la miezul nopții a cerut câteva pâini. Cu cât vom cere mai călduros și mai hotărât, cu atât mai strânsă va fi legătura noastră cu Hristos. Noi vom primi binecuvântări și mai mari, dacă vom manifesta și o credință mai mare.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 145-146).

Apel: În marea Sa bunătate, Dumnezeu oferă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Ceea ce înseamnă că există binecuvântări generale și unele speciale. De exemplu, moartea ispășitoare a lui Hristos oferă tuturor posibilitatea mântuirii. Cu toate acestea, nu toți oamenii beneficiază de darul mântuirii, pentru că nu toți îl doresc cu sinceritate. Promisiunile Sale sunt disponibile pentru tine, cu condiția ca tu să rămâi în ascultare de Cuvântul Său.

Meditează: A fi plini de zel în rugăciune înseamnă a striga, a ne plânge și a ne văita mereu înaintea lui Dumnezeu?Cum poțigăsi echilibrul între rugăciunea stăruitoare, perseverentă și cea disperată, plângăcioasă? Cum poți cultiva o atitudine de încredere și siguranță în Dumnezeu în mijlocul provocărilor cu care te confrunți?

Aplică: Obișnuiește-te să ai propria listă de rugăciune prin care poți să urmărești răspunsurile lui Dumnezeu. În felul acesta vei fi motivat să fi perseverent în rugăciune. Continuă să te rogi cu stăruință și determinare, știind că rugăciunile tale sunt ascultate și că Dumnezeu lucrează la timpul și în modul Său perfect. De asemenea, investește timp în studiu biblic zilnic pentru a-ți întări relația spirituală și a-ți familiariza inima cu voia și promisiunile lui Dumnezeu, așa cum sunt exprimate în Cuvântul Său.