Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dumnezeu își împlinește promisiunile dacă noi cooperăm

„Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine.”

Apocalipsa 3:20 VBT

„Am văzut că mulți au îngrămădit atât de mult moloz la ușa inimii lor, încât nu o pot deschide. Unii au de îndepărtat disensiuni dintre ei și frații lor. Alții au de îndepărtat temperamente rele și lăcomie egoistă, înainte ca să poată deschide ușa. Alții au rostogolit lumea în fața ușii inimii lor, și aceasta blochează ușa. Tot acest moloz trebuie îndepărtat și atunci ei pot deschide ușa și-i pot spune bun-venit Mântuitorului.

O, cât de prețioasă era această făgăduință care mi-a fost arătată în viziune! «Voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine.» O, iubire, minunată iubire a lui Dumnezeu! Deși suntem în această stare de căldicel și plini de păcate, El ne spune: «Întoarceți-vă la Mine și Eu mă voi întoarce la voi și vă voi vindeca de toată apostazia voastră.» (…). Am văzut că unii se vor întoarce cu bucurie. Alții nu vor lăsa ca această solie către Laodiceea să aibă influență asupra lor. Ei vor aluneca, vor ajunge mai rău ca înainte și vor fi aruncați din gura Domnului. Doar aceia care se vor pocăi cu râvnă se vor bucura de favoarea lui Dumnezeu. «Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.» Noi putem birui. Da, pe deplin, cu totul. Isus a murit pentru ca noi să putem birui firea cea rea, orice păcat, orice ispită și să putem sta în cele din urmă alături de El.

Este privilegiul nostru acela de a avea credința și mântuirea. Puterea Sa nu s-a diminuat. Am văzut că puterea Sa ne va fi acordată cu tot atâta îmbelșugare acum, la fel ca înainte. Biserica lui Dumnezeu este cea care și-a pierdut credința de a cere, energia de a lupta, tot așa cum a făcut Iacov, strigând: «Nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta.» Credința durabilă, răbdătoare, este pe cale de a muri. Aceasta trebuie să prindă din nou viață în inima poporului lui Dumnezeu.” (Mărturii, vol. 1, p. 143).

Apel: Te îndemnăm cu tărie să deschizi ușa inimii tale pentru ca prezența lui Hristos să se manifeste și să transforme viața ta. Versetul din Apocalipsa 3:20 ți se adresează personal, spunându-ți că Domnul stă la ușa inimii tale și bate, așteptând ca tu să-I deschizi. Este un apel către tine să fii deschis și receptiv la lucrarea și prezența Sa, dar și să identifici molozul care blochează intrarea pentru-al putea înlătura.

Meditează: Este important să te gândești la modul în care îți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu și cum poți îndepărta orice obstacol care ar putea împiedica prezența Sa în viața ta. Cum poți să-ți deschizi inima cu sinceritate și umilință în fața lui Dumnezeu? Ce obstacole trebuie să înlături pentru a primi prezența Sa?

Aplică: Pentru a răspunde la acest apel și a-ți deschide inima, dedică astăzi timp pentru rugăciune și meditație. În plus, încearcă să identifici dacă există conflicte nerezolvate în relațiile tale sau persoane cărora trebuie să le ceri iertare. Roagă-te pentru acele cazuri și fă un efort pentru a rezolva aceste aspecte, astfel încât să primești în mod real transformarea pe care Dumnezeu o dorește.