Categories: Biblie, Spiritualitate Tags:

Trăind prin Cuvânt – partea 2

Alonzo T. Jones, The Advent Review and Sabbath Herald, 3 noiembrie 1896

„Dar acum s-a arătat neprihănirea lui Dumnezeu, fără Lege, despre care mărturisesc Legea și Profeții. Și anume, neprihănirea lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei care cred; căci nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu.”

Romani 3:21-22 KJV

Neprihănirea lui Dumnezeu este ceea ce fiecare om trebuie să caute mai întâi de toate. „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui.” Iar pe calea neprihănirii există viață. Este cu neputință să separăm viața lui Dumnezeu de neprihănirea lui Dumnezeu. Așa cum cu certitudine aveți neprihănirea lui Dumnezeu, la fel de sigur aveți și viața lui Dumnezeu.

Chiar acum

„Dar acum s-a arătat neprihănirea lui Dumnezeu.” Acum înseamnă în acest moment, chiar în această clipă, chiar în timp ce citești. Deci, exact în acest moment, neprihănirea lui Dumnezeu este manifestată „pentru toți și peste toți cei care cred”. Crezi în Isus Hristos acum, în această clipă? Crezi? Dacă spui „Da”, atunci „chiar acum”, în acest moment, neprihănirea lui Dumnezeu se face cunoscută ție și este manifestată asupra ta. Crezi aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu spune că da; recunoști acest lucru? Iar dacă refuzi să confirmi că așa este, atunci mai crezi cuvântul? Când Domnul îți spune clar că neprihănirea Sa este „acum” arătată ție și este peste tine, iar tu refuzi să confirmi acest lucru, atunci Îl crezi cu adevărat pe Domnul? Când îți zice clar un lucru și tu refuzi să spui că acel lucru este adevăr pentru tine, atunci Îl mai crezi?

Domnul dorește ca tu să recunoști că ceea ce spune El este adevărat, că este astfel „acum”, în acest moment, și că este într-adevăr pentru tine și în tine. „Vă scriu apoi și o poruncă nouă, lucru care este adevărat în El și în voi” (1 Ioan 2:8 VBT). Când Domnul afirmă ceva, acest lucru este adevărat, chiar dacă nimeni din lume nu-l crede vreodată. Acesta va fi adevărat în El, însă nu și în ceilalți. Dar El dorește ca acesta să fie adevărat și în tine, ca și în El însuși. Și când recunoști că ceea ce spune este adevărat pentru tine „acum”, în această clipă, atunci acel lucru este adevărat în El și în tine. Acest lucru înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă să crezi în cuvântul Său. Aceasta presupune ca cuvântul Lui să rămână în tine. Și, „Dacă rămâneți în Mine și cuvintele Mele rămân în voi, veți cere orice veți vrea și vi se va da.” (Ioan 15:7 VBT).

Pentru tine personal

Mulți oameni sunt gata să recunoască, la modul general, că ceea ce spune Domnul este adevărat; ei vor recunoaște că poate fi așa pentru alți oameni, dar nu vor spune că este așa și pentru ei înșiși, chiar acum. Astfel de oameni nu cunosc cu adevărat faptul că al lui Dumnezeu cuvânt este adevărat. „Ai credință?” „Ai credință pentru tine însuți înaintea lui Dumnezeu”. Dacă nu ai credință pentru tine însuți, o credință proprie, nu ai deloc credință. Dacă nu crezi cuvântul Domnului ca fiind adevărat pentru tine personal și în prezent, înseamnă că nu-l crezi deloc; fiindcă după cum nu trăiești ziua de ieri sau de mâine, ci doar în prezent, în timp ce trăiești acum, tot așa, dacă nu crezi în prezent, nu crezi deloc. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune că acum este timpul potrivit; acum este ziua mântuirii:

„Dar acum s-a arătat neprihănirea a lui Dumnezeu, fără Lege, despre care mărturisesc Legea și Profeții. Și anume, neprinănirea lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei care cred; căci nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu.”

Romani 3:21-23 KJV

Crezi în Isus Hristos ca Mântuitor personal acum? Poți răspunde la această întrebare imediat; știi că poți răspunde. Apoi, în această clipă, mulțumește-i Domnului că neprihănirea Sa se manifestă pentru tine și peste tine. El nu numai că o spune, dar îți oferă și martori ai acestui fapt care este mărturisit de lege și de profeți. Acea lege pe care ai încălcat-o, acea lege care te-a dovedit vinovat înaintea lui Dumnezeu, chiar acea lege „acum”, având în vedere manifestarea neprihănirii lui Dumnezeu, mărturisește că ai o pretenție corectă la această neprihănire și că prin aceasta ești îndreptățit prin credința lui Isus Hristos. De asemenea, profeții mărturisesc acest fapt minunat. „În clipa în care păcătosul crede în Hristos, el se află în prezența lui Dumnezeu fără să fie condamnat, deoarece neprihănirea lui Hristos este a sa; ascultarea desăvârșită a lui Hristos îi este atribuită”. Prin urmare, nu este acest lucru suficient pentru a te face să spui acum, în acest moment, dacă nu ai mai spus-o vreodată, că „acum neprihănirea lui Dumnezeu este arătată” pentru tine și asupra ta, tu care crezi acum în Isus?

Neprihănirea lui Dumnezeu în dar

„Fiind declarați neprihăniți în dar prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus; Pe care Dumnezeu l-a pus în față să fie ispășire prin credința în sângele Lui, să declare neprihănirea Lui, pentru trecerea cu vederea a păcatelor din trecut, prin îngăduința lui Dumnezeu;”

Romani 3:24-25 KJV

Nu ai prefera să ai neprihănirea lui Dumnezeu acum decât să ai păcatele tale? Spui: Da. Foarte bine. Dumnezeu l-a pus „acum” pe Hristos Isus ca „să declare” pentru tine „neprihănirea Lui pentru trecerea cu vederea a păcatelor din trecut.” Vrei să renunți la păcate chiar acum, în această clipă, și să accepți neprihănirea pe care El a fost pus în mod deliberat să o acorde și care acum, în această clipă, ți-o oferă în mod gratuit? „Fiind declarați neprihăniți în dar”. „Fiind” este la timpul prezent. „A fost” este în trecut; „va fi” este în viitor, dar „a fi” este în prezent. De aceea, Domnul îți zice ție și celor care cred în Isus:

„Fiind [acum, în acest moment] declarați neprihăniți în dar prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus, … prin îngăduința lui Dumnezeu”.

Romani 3:25

Dar Domnul nu renunță încă la acest subiect. El evidențiază puterea și binecuvântarea prezentă a acestui fapt infinit. „Să declare neprihănirea lui în acest timp.” Mai întâi spune că este „acum” când neprihănirea lui Dumnezeu este manifestată tuturor și asupra tuturor celor care cred; apoi vorbește tuturor la astfel de persoane ca „fiind declarați neprihăniți”, iar apoi subliniază toate acestea astfel: „Să declare neprihănirea lui în acest timp.” O, suflet sărac, temător și îndoielnic, nu este oare îndeajuns această asigurare de a spune acum, în această clipă, că neprihănirea lui Dumnezeu este a ta? Că acum ești îndreptățit în mod gratuit prin harul Său? Că acum, „în acest timp” neprihănirea îți este declarată pentru iertarea tuturor păcatelor tale din trecut?

Nu este suficient? Este destul pentru a mulțumi pe Domnul, fiindcă El spune:

„(…) pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.”

Romani 4:5 VDC

Prin urmare, din moment ce toate acestea sunt îndeajuns pentru a mulțumi Domnului, nu sunt îndeajuns pentru a te mulțumi pe tine? Vrei să primești acum din plin acest binecuvântat „darul neprihănirii”, care este viață, astfel încât Domnul, văzând rodul muncii sufletului Său, să fie din nou mulțumit, și astfel, prin bucuria ta, să fie de două ori mulțumit? Aceasta este tot ceea ce îți cere. Pentru că „pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.”

Iată cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul neprihănirii, cuvântul vieții, pentru tine „acum”, „în acest timp”. Vrei să fii făcut neprihănit prin acest cuvânt acum? Vei trăi prin acest cuvânt acum? Aceasta este îndreptățirea prin credință. Aceasta este neprihănirea prin credință. E cel mai simplu lucru din lume. Trebuie doar să știi dacă cuvântul lui Dumnezeu va fi sau nu adevărat în tine ,,acum”. Dumnezeu i-a zis lui Avraam:

„Apoi, l-a dus afară și a zis: Privește cerul și numără-i stelele, dacă le poți număra. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta.”

Geneza 15:5 VBT

Și „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire”.

„Dar nu numai pentru el este scris că «i-a fost socotită ca neprihănire», ci este scris și pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.

Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.”

Romani 4: 23-25; 5:1 VDC

Traducere realizată de Igor Sârbu

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!