Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Credincioșia în lucrurile mici

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari.”

Luca 16:10 VDDC

„Un om este «așa cum gândește în inima lui» (Proverbe 23:7).  Multe gânduri compun istoria nescrisă a unei singure zile; iar aceste gânduri au mult de a face cu formarea caracterului. Gândurile noastre trebuie păzite cu strictețe, pentru că un singur gând necurat face o impresie adâncă asupra sufletului. Un gând rău lasă o impresie rea asupra minții. Omului i-ar face bine să nutrească gânduri curate și sfinte. Prin ele, pulsul spiritual este accelerat și puterea de a face bine este îmbogățită. Și așa cum un strop de ploaie pregătește calea pentru altul în udarea pământului, la fel un gând bun pregătește calea pentru altul.

Cea mai lungă călătorie este realizată pas cu pas. Printr-o succesiune de pași ajungem la capătul drumului. Cel mai lung lanț este compus din verigi separate. Dacă una din aceste verigi este defectă, întregul lanț este fără valoare. La fel este și caracterul. Un caracter bine echilibrat este format din fapte independente, aduse la îndeplinire cu bine. Un singur defect cultivat, în loc să fie învins, îl face pe om nedesăvârșit și închide în fața lui porțile cetății sfinte. Cel care intră în cer trebuie să aibă un caracter fără pată, zbârcitură sau orice altceva de acest fel. Nimic din ceea ce pângărește nu va intra acolo. În toată oștirea celor răscumpărați, nu va fi văzut niciun defect.

Lucrarea lui Dumnezeu este desăvârșită ca întreg, pentru că este desăvârșită în fiecare parte, oricât de mică ar fi. El modelează fiecare fir de iarbă cu aceeași grijă cu care a creat lumea. Dacă dorim să fim desăvârșiți, așa cum Tatăl nostru din cer este desăvârșit, trebuie să fim credincioși în îndeplinirea lucrurilor mici.” (Solii către tineret, p. 144).

Apel: „Dacă este ceva ce merită făcut, atunci merită făcut bine. Oricare ar fi munca ta, fă-o cu credincioșie. Spune adevărul cu privire la lucrurile mici. În fiecare zi, împlinește fapte de iubire și rostește cuvinte de îmbărbătare. Presară zâmbete de-a lungul cărării vieții. Dacă lucrezi astfel, Dumnezeu va plasa aprobarea Lui asupra ta și Hristos îți va spune într-o zi: «Bine, rob bun și credincios.»” (Solii către tineret, p. 144).

Meditează: Cum te poate ajuta atenția la detalii să devii o persoană mai integră și mai de încredere? Îți amintești de momente în care ai neglijat aspectele mărunte și acest lucru a avut un impact negativ asupra relațiilor sau a responsabilităților tale? Cât de importante sunt gândurile pe care le cultivi în dezvoltarea unui caracter nobil?

Aplică: Fie că este vorba despre o sarcină la locul de muncă, o promisiune făcută unui prieten sau chiar gândurile tale interioare, fiecare detaliu contează. Dumnezeu vede și apreciază fidelitatea noastră în lucrurile mici, considerând-o o temelie pentru încredințarea lucrurilor mari. Alege astăzi să fii credincios în toate aspectele vieții tale, demonstrând astfel un caracter demn de chemarea ta creștină.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!