Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Creșterea în har și cunoașterea

„Creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos (…)”

2 Petru 3:18 VBT

„Prieteni tineri, teama de Domnul stă la temelia oricărui progres; este începutul înțelepciunii. Tatăl vostru ceresc are anumite cerințe de la voi; căci El vă dă darurile harului Său fără să ceară ceva sau fără ca voi să aveți vreun merit; și mai mult decât atât, El a dat pentru voi tot cerul într-un singur dar, acela al Fiului Său prea iubit.

În schimbul acestui dar infinit, El pretinde de la voi ascultare de bunăvoie. Fiindcă a plătit un preț pentru voi, însuși sângele prețios al Fiului lui Dumnezeu, El vă cere să folosiți în mod potrivit privilegiile de care vă bucurați.

Capacitățile voastre intelectuale și morale sunt darurile lui Dumnezeu, talanți care v-au fost încredințați ca să îi perfecționați în mod înțelept; și nu aveți libertatea să-i lăsați să stea lânceziți din lipsa unei cultivări adecvate sau să îngăduiți ca aceștia să se micșoreze sau să se denatureze prin inactivitate. Este de datoria voastră să stabiliți dacă vă veți achita cu credincioșie de responsabilitățile grele pe care le aveți și dacă eforturile voastre vor fi sau nu direcționate corect, făcând tot ce puteți mai bine.

Noi trăim în timpul pericolelor ultimelor zile. Întregul cer este interesat de caracterul pe care ni-l formăm. Pentru tine s-a asigurat tot ceea ce este necesar ca să poți deveni părtaș de natura divină, după ce ai scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Omul nu este lăsat singur să învingă puterile răului doar prin eforturile lui slabe. Ajutorul este la îndemână și va fi dat oricărui suflet care îl dorește cu adevărat. Îngerii lui Dumnezeu care urcă și coboară pe scara pe care Iacov a văzut-o în viziune vor ajuta pe fiecare suflet care dorește să urce chiar până la înălțimea cerului. Ei apără poporul lui Dumnezeu și le veghează fiecare pas. Cei care urcă pe cărarea cea strălucitoare vor fi răsplătiți; ei vor intra în bucuria Domnului lor.” (Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 85-86)

Apel: Teama de Domnul este fundamentul oricărui progres și începutul înțelepciunii. Reflectă asupra darului incomensurabil pe care Dumnezeu ți l-a oferit prin Fiul Său prea iubit. În schimbul acestui dar infinit, El îți cere ascultare de bunăvoie și folosirea înțeleaptă a darurilor tale intelectuale și morale. Trăiește în lumina harului Său, căutând să-I fii plăcut în tot ceea ce faci, știind că întregul cer este interesat de caracterul pe care ți-l formezi. Dedică-te cu toată inima și sufletul să crești în harul și cunoașterea Domnului, fiind conștient că ajutorul Său divin este mereu la îndemână.

Meditează: Ce perspectivă îți oferă contextul timpului sfârșitului în care trăim cu privire la modul în care trebuie să-ți folosești talentele? Care sunt darurile cu care te-a binecuvântat Dumnezeu și în ce mod le poți folosi pentru slava Lui și binele celor din jur?

Aplică: Pentru a crește în har și cunoașterea Domnului, este esențial să te implici activ în dezvoltarea și perfecționarea darurilor tale. Cere-i lui Dumnezeu înțelepciune și călăuzire pentru a descoperi talanții încredințați și slujirea la care ești chemat. Stabilește-ți obiective clare și realiste pentru a-ți îmbunătăți abilitățile și a-ți folosi talanții în mod eficient. Atunci când îl lași pe Isus să conducă viața ta, vei fi perseverent și dedicat în toate eforturile tale, știind nu doar că îți oferă ajutorul, dar și că El este Cel care desăvârșește în tine lucrarea cea bună pe care a început-o.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!