Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea din cer

„După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine. Aceasta este pâinea care a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit; cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi pentru veșnicie.”

Ioan 6:57-56 VBT

„Viața noastră trebuie să fie strâns legată de viața lui Hristos; noi trebuie să primim mereu de la El, să ne împărtășim cu El, pâinea vieții care s-a pogorât din cer, și să ne adăpăm din fântâna tot mereu proaspătă, care dă mereu la iveală îmbelșugatele ei comori. Dacă avem totdeauna pe Domnul înaintea noastră, lăsând ca inimile noastre să înalțe mulțumiri și laude la adresa Sa atunci, viața noastră religioasă va cunoaște o continuă reînviorare.

Rugăciunile noastre vor lua atunci forma unei conversații cu Dumnezeu, ca atunci când am vorbi unui prieten. El ne va vorbi personal despre tainele Sale. Adesea vom avea simțământul plăcut și fericit al prezenței lui Isus. Adeseori inimile noastre vor arde în lăuntrul nostru atunci când El Se va apropia spre o plăcută comuniune cu noi, așa cum a avut și cu Enoh. (…) Religia lui Hristos se va descoperi în aceia care o posedă ca fiind un principiu pătrunzător și dătător de viață, o energie spirituală, vie și lucrătoare. Se va manifesta prospețimea, puterea și bucuria unei continue tinereți.

Inima care primește Cuvântul lui Dumnezeu, nu este asemenea unei bălți din care apa se evaporă și nici asemenea unui bazin spart din care se scurge conținutul lui prețios. Ci este asemenea torentului unui munte alimentat de izvoare ce nu seacă și ale cărui ape reci și limpezi sar din stâncă în stâncă, răcorind pe cel obosit, însetat și împovărat.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 129-130).

„Creștinii trebuie să se pregătească pentru ceea ce, în curând, va invada lumea ca o surpriză copleșitoare, și această pregătire să o facă prin studierea cu seriozitate a Cuvântului lui Dumnezeu și prin străduința de a-și conforma viața cu preceptele lui.” (Profeți și Regi, p. 626).

Apel: În rugăciunea „Tatăl nostru” Domnul Hristos cere asigurarea pâinii proaspete, zilnic. Aceasta este un aliment de bază care asigură organismului elemente care dau viață și sănătate. Tot așa, sufletul tău are nevoie să-i asiguri zilnic pâinea proaspătă a Cuvântului, trăind în comuniune cu El și lăsându-L să te învioreze cu bucurie și pace. Când stai în prezența lui Hristos viața ta este o reflectare a caracterului Său, răspândind prospețimea și puterea unei tinereți spirituale continue.

Meditează: Este rugăciunea ta asemenea unei conversații cu un prieten sau este ceva monoton, plictisitor, obișnuit și lipsit de vigoare? Care sunt motivele pentru care nu te bucuri de o relație vie cu Hristos? Care sunt aspectele care consideri că este nevoie să se îmbunătățească în relația ta cu Domnul Isus?

Aplică: Pentru a îmbunătăți rugăciunea personală, începe prin a vorbi cu Dumnezeu în mod autentic și sincer, ca și cum ai discuta cu un prieten apropiat, concentrându-te mai mult asupra persoanei Lui Hristos și a caracterului Său. De asemenea, integrează rugăciunea în activitățile tale zilnice, rugându-te în orice situație, fie că ești la muncă, acasă sau în drum spre o destinație, astfel încât să menții un dialog continuu cu Dumnezeu pe parcursul întregii zile. În felul acesta cei din jur vor vedea în tine prospețimea și puterea unei vieți trăite în comuniune cu Dumnezeu și vei fi o binecuvântare.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!