Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Cuvântul lui Dumnezeu stimulează creșterea

„Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele curat al cuvântului, pentru ca să creșteți prin el, dacă ați gustat într-adevăr că Domnul este bun.”

1 Petru 2:2-3 VBT

„Recomandăm oricărui student, Cartea cărților, ca fiind cel mai măreț studiu pentru mintea omului, cartea care conține cunoașterea esențială pentru această viață și pentru viața viitoare. (…) Studentul care în școala vieții se familiarizează cu adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu și simte puterea lor transformatoare în inimă va reprezenta caracterul lui Hristos în lume printr-o viață bine ordonată și o vorbire evlavioasă.” (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 395).

„Așa cum este cu viața, tot la fel este și cu creșterea. Dumnezeu este acela care preface mugurul în floare și floarea în fruct. Prin puterea Sa se dezvoltă sămânța, «întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic» (Marcu 4:28). (…) Plantele și florile nu cresc prin propria lor grijă, prin eforturile și preocuparea lor, ci primind ceea ce a prevăzut Dumnezeu că va fi benefic pentru viața lor. Copilul nu poate, prin propria lui putere și grijă, să adauge nimic la statura lui. Nici tu nu poți, prin grija și eforturile tale, să obții creșterea spirituală. Planta și copilul cresc datorită faptului că primesc din mediul înconjurător cele necesare pentru viață: aer, lumina soarelui și hrană. Ceea ce aceste daruri ale naturii sunt pentru animale și plante, este Hristos pentru aceia care se încred în El. El este «lumina ta veșnică» (Isaia 60:19 VBT), «un soare și un scut» (Psalmii 84:11). El va fi «ca roua pentru Israel» (Osea 14:5). El «va fi ca o ploaie repede, care udă câmpul» (Psalmii 72:6.) El este Apa vie, «Pâinea lui Dumnezeu (…) care se pogoară din cer și dă lumii viața» (Ioan 6:33).

În darul fără egal al Fiului Său, Dumnezeu a înconjurat lumea întreagă cu o atmosferă de har, tot așa de reală ca și aerul care înconjoară globul pământesc. Toți aceia care aleg să respire această atmosferă dătătoare de viață vor trăi și vor crește până la statura de bărbați și femei în Hristos Isus. După cum floarea se întoarce după soare, pentru ca razele lui strălucitoare să poată ajuta la desăvârșirea frumuseții și simetriei ei, tot astfel și noi să ne întoarcem spre Soarele neprihănirii, pentru ca lumina cerului să strălucească asupra noastră, iar caracterul nostru să se dezvolte în asemănare cu Hristos.” (Calea către Hristos, p. 67-68).

Apel: Asemenea unui nou născut și tu ai nevoie de laptele duhovnicesc al Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să poți crește spiritual. Deschide-ți inima și mintea la puterea transformatoare a adevărurilor divine, știind că numai prin această hrană duhovnicească vei deveni asemenea lui Hristos. Întoarce-te către El, Soarele neprihănirii, și lasă ca lumina Sa să desăvârșească frumusețea și simetria caracterului trăind în atmosfera de har pe care Dumnezeu a oferit-o lumii întregi prin darul fără egal al Fiului Său.

Meditează: Ce lecții valoroase poți învăța de la florile care se îndreaptă mereu după lumina soarelui primind căldura și lumina de care au nevoie? Ce înseamnă pentru tine să trăiești în atmosfera de har oferită de Domnul și cum poți trăi zilnic în această atmosferă?

Aplică: Creșterea implică durere, iar pentru a crește spiritual, trebuie mai degrabă să nu împiedici primirea resurselor necesare. Tu nu poți efectua creșterea, ci ea își urmează cursul natural, dacă alegi să privești la Hristos și nu la tine, la puterea Lui și nu la slăbiciunile tale, la căile și soluțiile Lui și nu la provocările și problemele tale, la făgăduințele Lui și nu la descurajările tale. Fiecare zi este o oportunitate de a crește în har și cunoaștere. Fii recunoscător pentru fiecare moment provocator care îți determină creșterea.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!