Obiective și activități ale Asociației

Obiectivul Asociației „Ancora Sufletului” este de a susține și acorda ajutor financiar și moral persoanelor aflate în nevoie, precum și de a crește nivelul de informare a populației cu privire la sănătate fizică, mentală, social-relațională și spirituală.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

 1. identificarea persoanelor defavorizate sau aflate în nevoie și acordarea de ajutor financiar, social, sanitar sau spiritual, în funcție de nevoile acestora.
 2. sprijinirea materială a diferitelor categorii de persoane, în vederea continuării sau finalizării studiilor, a formării profesionale și dezvoltării personale;
 3. redactarea, traducerea, tipărirea, publicarea și distribuirea de pliante, articole, broșuri, cărți sau alte materiale educative;
 4. consiliere, organizarea de activități de mentorat, etc.;
 5. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, workshop-uri, concursuri, simpozioane, festivaluri, dezbateri publice, precum și organizarea de manifestații publice pe diverse teme;
 6. colaborarea cu organizații și instituții cu scop similar;
 7. orice alte activități necesare în vederea realizării scopului propus;
 8. organizarea de activități de voluntariat în domeniul activităților exercitate;
 9. desfășurarea de acțiuni filantropice și de solidaritate socială, realizate prin voluntariat, prin donații și, de asemenea, cu sau fără participarea altor ONG-uri;
 10. cultivarea legăturilor cu alte organizații și persoane fizice din țară și străinătate cu interese comune cu ale asociației, prin schimburi de experiență, proiecte comune și delegații reprezentând asociația;
 11. colaborarea cu diverse persoane fizice, autorități locale, alte instituții și organizații guvernamentale, non-guvernamentale din țară și din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun;
 12. obținerea de sponsorizări, subvenții sau donații;
 13. organizarea unor evenimente sociale în vederea colectării de fonduri necesare pentru realizarea obiectivelor asociației;
 14. organizarea unor stagii de informare sau formare, cercuri de creație, conferințe specifice, acțiuni stradale, concerte, școli de vară, tabere, lansări de carte sau alte publicații;
 15. organizarea de întâlniri care să promoveze în rândul membrilor, dar și a participanților, modele și valori ce convin obiectivelor Asociației.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!