Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Doar Prin mila Lui, nu suntem nimiciți

„Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai sper. Este din mila DOMNULUI că nu suntem nimiciți, căci îndurările Lui n-au ajuns la capăt.”

Plângerile lui Ieremia 3:21-22 VBT

„Poate că nu cunoaștem modul în care ne ajută Dumnezeu, dar știm un lucru: niciodată El nu-i va părăsi pe aceia care își pun încrederea în El.” (Profeți și regi, p. 576).

„Iubirea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc căzut este o manifestare aparte a iubirii – o iubire născută din îndurare; deoarece ființele omenești sunt toate nevrednice. Îndurarea implică nedesăvârșirea obiectului față de care aceasta se manifestă. Din cauza păcatului a fost nevoie ca îndurarea să se exercite în mod activ.” (Mărturii, vol. 7, p. 254).

„Îngerii privesc cu reverență și uimire la misiunea Domnului Hristos în lume. Ei se minunează de iubirea care L-a îndemnat să Se dea ca jertfă pentru păcatele oamenilor. Dar cu câtă ușurătate privesc ființele omenești ceea ce a răscumpărat El cu sângele Său!” (Idem, p. 266).

„Cei cu care ne întovărășim în fiecare zi au nevoie de ajutorul nostru, de călăuzirea noastră. S-ar putea ca ei să fie într-o așa stare de spirit încât un cuvânt rostit la vreme va fi ca un cui bine bătut. Mâine, unele dintre sufletele acestea pot fi acolo unde să nu le mai putem influența niciodată. Care este influența noastră asupra acestor tovarăși de călătorie?” (Profeți și regi, p. 348).

„Dumnezeul pe care-L slujim este îndelung răbdător; «îndurările Lui n-au ajuns la capăt» (Plângerile 3:22). În perioada timpului de încercare, Duhul Său stăruie asupra oamenilor să primească darul vieții. «Precum eu trăiesc, spune Domnul DUMNEZEU, nu am nicio plăcere în moartea celui stricat, ci ca cel stricat să se întoarcă de la calea lui și să trăiască; întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre rele, fiindcă de ce să muriți casă a lui Israel?» (Ezechiel 33:11 BTF). Este planul deosebit al lui Satana să-l ducă pe om la păcat și apoi să-l lase acolo neajutorat și deznădăjduit, temându-se să caute iertare. Dar Dumnezeu invită: «să îmi apuce tăria, ca să facă pace cu Mine, da el va face pace cu Mine.» (Isaia 27:5 BTF). În Hristos au fost luate toate măsurile și s-au dat toate încurajările.” (Profeți și regi, p. 348).

Apel: Deși nu meriți niciuna din bunătățile Domnului, deși ai greșit adeseori, amintește-ți că îndurările lui Dumnezeu nu au ajuns la capăt și că se înnoiesc în fiecare dimineață. Tocmai acest lucru te determină să-l cauți pe Dumnezeu cu mai multă pasiune și să te pleci smerit înaintea Lui, plin de recunoștință și admirație. El te iubește nespus de mult!

Meditează: Care sunt motivele pentru care oameni privesc cu atâta indiferență sau chiar dispreț la semenii lor, pentru care s-a plătit un preț atât de mare? Dacă ai identificat aceste tendințe și în propriul tău comportament, ești dispus să le corectezi prin a-i îngădui lui Hristos să-ți dea o inimă nouă și un duh nou?

Aplică: În cursul acestei zile, vei întâlni oameni și situații cu care, este posibil, să nu te mai întâlnești niciodată. Folosește fiecare oportunitate pentru ca influența pe care o manifești în jurul tău să fie una pozitivă, de viață spre viață. Încurajează pe cei care sunt tovarăși de călătorie cu tine. Aceasta va fi o binecuvântare nu doar pentru ei, ci chiar și pentru tine.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!