Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui

„Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, așa cum consideră unii că e o întârziere, ci este îndelung-răbdător față de noi și nu voiește ca vreunul să piară, ci toți să vină la pocăință.”

2 Petru 3:9 VBT

„Cu bogatele binecuvântări ale Bibliei înaintea ta, mai poți încă să lași loc îndoielii? Poți crede oare că, atunci când sărmanul păcătos dorește să se întoarcă și să-și dorească să părăsească păcatele, Domnul, într-un mod aspru, îl oprește, îi interzice să vină în pocăință la picioarele Sale? Îndepărtează asemenea gânduri! Nimic nu poate fi mai dezonorant pentru Dumnezeu decât aceste idei. Nimic nu-ți poate vătăma mai mult sufletul decât nutrirea unor astfel de gânduri despre Tatăl nostru ceresc. Întreaga noastră viață spirituală va prinde o notă de deznădejde dintr-o astfel de concepție despre Dumnezeu. Aceste idei descurajează toate eforturile de a-L căuta pe Dumnezeu sau de a-I servi. Noi nu trebuie să ne gândim la Dumnezeu numai ca la un judecător pregătit să pronunțe sentința împotriva noastră. El urăște păcatul; dar, din iubire pentru păcătos, El S-a dat pe Sine în persoana Domnului Hristos, pentru ca toți să poate fi mântuiți și să se bucure de o veșnică binecuvântare în Împărăția slavei.

Domnul în persoană declară caracterul Său, pe care Satana l-a prezentat în mod răutăcios. El S-a făcut cunoscut personal ca fiind «un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până la mii de neamuri, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul». Ce limbaj mai puternic și mai gingaș, în același timp, s-ar fi putut folosi decât acela pe care El a ales să-l folosească și prin care să-și exprime iubirea față de noi? El declară: «Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu nici un chip.»” (Mărturii, vol. 5, p. 633).

„Creatorul nostru are, în mod justificat, dreptul de a face cu creaturile mâinilor Sale așa cum alege El să facă. Are dreptul să cârmuiască așa cum voiește El, și nu așa cum alege omul. Dar nu este un judecător sever, un creditor aspru și exigent. El este chiar izvorul iubirii, Dătătorul unor nenumărate binecuvântări.” (Mărturii, vol. 5, p. 314).

Apel: Având în vedere timpul care a trecut de la momentul în care Hristos a rostit promisiunea revenirii Sale, ai putea fi tentat să te întrebi dacă va fi vreodată împlinită. Dar, așa cum spune Scriptura, Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Sale, ci este îndelung-răbdător și iubitor față de fiecare suflet, inclusiv față de tine. El ți-a dăruit viață, te-a susținut, ți-a oferit posibilitatea să auzi Evanghelia, să crezi și să fi mântuit. Nu lăsa îndoiala să-ți tulbure credința, ci amintește-ți că El este mereu credincios și demn de încredere.

Meditează: Ce motive ne determină uneori să avem îndoieli cu privire la caracterul iubitor și drept al lui Dumnezeu? Cum ne ajută înțelegerea corectă a caracterului Său să ne întărim încrederea în credincioșia Sa, chiar și în fața întârzierilor aparente?

Aplică: Fă un exercițiu de reflecție personală și notează modurile în care ai văzut intervenția lui Dumnezeu în viața ta și în care și-a împlinit diferitele Sale promisiuni. Apoi, împărtășește aceste experiențe cu un prieten sau o persoană apropiată, încurajându-i și pe alții să-și pună încrederea în Domnul și să nu se lase descurajați de îndoieli. În felul acesta vei putea participa în a prezenta în mod corect caracterul lui Dumnezeu și vei aduce lumină în viețile oamenilor.