Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Domnul te va vindeca și îți va lega rănile

„Veniți să ne întoarcem la DOMNUL! Căci El ne-a sfâșiat și tot El ne va vindeca; El ne-a lovit și tot El ne va lega rănile.”

Osea 6:1 VBT

„Iubirea pe care Hristos o răspândește prin toată ființa este o putere dătătoare de viață. Fiecare parte vitală – creierul, inima, nervii – este atinsă de aceasta, aducându-i vindecare. Prin ea, cele mai înalte energii ale făpturii sunt puse în mișcare. Ea dezleagă sufletul de vină și tristețe, de anxietate și griji care strivesc forțele vitale. O dată cu ea, vin seninătatea și stăpânirea de sine. Ea sădește în suflet o bucurie pe care niciun lucru pământesc nu o poate distruge – bucurie în Duhul Sfânt – o bucurie dătătoare de sănătate, dătătoare de viață.

Cuvintele Mântuitorului: «Veniți la Mine (…) și Eu vă voi da odihnă.» (Matei 11:28). sunt o rețetă pentru vindecarea suferințelor fizice, mintale și spirituale. Deși oamenii și-au provocat suferința prin propria lor purtare greșită, El îi privește cu milă. În El, ei pot găsi ajutor. Domnul Hristos va face lucruri mari pentru cei care se încred în El.

Deși, de-a lungul veacurilor, păcatul și-a mărit influența pe care o avea asupra neamului omenesc, deși, prin fals și născocire, Satana a aruncat umbra interpretării lui asupra Cuvântului lui Dumnezeu și i-a făcut pe oameni să se îndoiască de bunătatea Sa, totuși iubirea și îndurarea Tatălui nu au încetat să se reverse în șuvoaie bogate către pământ. Dacă ființele umane și-ar deschide către cer ferestrele sufletului, cu recunoștință pentru darurile divine, ar năvăli înăuntru un torent de putere vindecătoare.” (Divina vindecare, p. 115-116).

„Isus era atât vindecătorul trupului, cât și al sufletului. El era interesat de orice suferință pe care o întâlnea și aducea ușurare tuturor suferinzilor; cuvintele Lui blânde erau ca un balsam liniștitor. Nimeni nu putea zice că El a făcut o minune; dar puterea vindecătoare a iubirii pornea de la El către cei bolnavi și apăsați. Astfel, într-un mod discret, a lucrat El pentru oameni, încă din cea mai fragedă copilărie.” (Hristos Lumina lumii, p. 90).

Apel: La fel ca atunci când Domnul Hristos mergea pe străzile cetăților, și astăzi, izvorul adevăratei vindecări și mângâieri, este deschis pentru a aduce alinare suferințelor tale fie ele fizice, mintale sau spirituale. Cuvintele Lui pătrund în adâncul inimii tale aducând vindecare completă. Cu mila și iubirea Sa nemăsurate, El așteaptă cu brațele deschise să primească fiecare nevoie și fiecare durere a ta.

Meditează: Care este efectul lipsei de afecțiune asupra stării de sănătate a oamenilor? Ai experimentat în viața ta cât de binefăcător este să primești dragoste? Cum poți să oferi la rândul tău vindecare prin manifestarea iubirii față de cei din jur?

Aplică: Oricât de mult ți-ai dori să dăruiești afecțiune celor din jurul tău, nu poți face acest lucru, dacă tu însuți nu primești dragoste de la singura Sursă inepuizabilă, și anume Isus Hristos. De aceea, este foarte important să îți formezi obiceiul de a-ți încărca zilnic cupa cu dragoste, petrecând timp în rugăciune și studierea Cuvântului Său, astfel încât să poți oferi mai departe din bunătatea Sa. Mai mult decât atât, apelează cu încredere, ori de câte ori ai nevoie, la izvorul nesecat al mângâierii și vindecării.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!