Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dragoste unul față de celălalt

„Și trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi, ca dar și ca jertfă de bun miros lui Dumnezeu.”

Efeseni 5:2 VBT

„Nu e nevoie să începem prin a încerca să ne iubim unii pe alții. Ceea ce ne trebuie este iubirea lui Hristos în inimă. Când eul este cufundat în Hristos, adevărata iubire răsare în chip spontan. Vom birui prin a îndura cu răbdare. Răbdarea în slujire este ceea ce aduce odihnă sufletului. Bunăstarea lui Israel se obține prin truditori credincioși, sârguincioși și smeriți. Un cuvânt de iubire și încurajare va face mai mult pentru a domoli o fire iute și o pornire încăpățânată decât toate găsirile de greșeli și mustrările pe care le puteți îngrămădi asupra celui vinovat.

Mesajul Maestrului trebuie să fie proclamat în spiritul Maestrului. Unica noastră siguranță e în păstrarea gândurilor și impulsurilor noastre sub controlul Marelui Învățător. Îngerii lui Dumnezeu vor da fiecărui lucrător sincer o bogată experiență, când fac lucrul acesta. Harul umilinței va modela cuvintele noastre în expresii pline de duioșie ca a lui Hristos.” (Mărturii, vol. 7, p. 266).

„În tot timpul călătoriei lui Hristos pe pământ, iubirea lui Dumnezeu se revarsă de la El în râuri nestăvilite. Toți cei care sunt plini de Duhul Lui vor iubi așa cum a iubit El. Același principiu care îndemna pe Hristos la lucru îi va îndemna și pe ei în relațiile lor unul cu altul.

Această iubire este dovada uceniciei lor. «Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unul pentru altul.» Când oamenii sunt strâns legați, nu prin forță sau interese egoiste, ci prin iubire, ei dau dovadă despre lucrarea unei influențe care este mai presus de orice influență omenească. Oriunde există această unire, ea este o dovadă că s-a refăcut în om chipul lui Dumnezeu și că a fost sădit un nou principiu de viață.” (Hristos Lumina lumii, p. 678).

Apel: Amintește-ți că toți suntem parte din familia lui Dumnezeu, iar dragostea noastră unii față de alții este un semn al uceniciei noastre. Ești în școala Maestrului, iar El îți oferă mai mult decât simple învățături pe care să le aplici în viața ta prin propriile străduințe. Hristos îți oferă Duhul Său cel Sfânt pentru a putea iubi așa cum a iubit El. Caută și vei găsi; cere și ți se va da; bate și ți se va deschide.

Meditează: Cum poți lăsa egoismul și orgoliul să dispară și să te eliberezi de preocupările proprii în timp ce îți oferi dragostea și sprijinul celor din jurul tău? Cum poți trăi viața ta într-un mod care să fie o oglindă a iubirii și a sacrificiului lui Hristos pentru tine?

Aplică: Fă o listă cu numele unor oameni din viața ta pe care vrei să îi iubești necondiționat, așa cum face Hristos. Fă-ți timp și vizitează-i pe fiecare în parte pentru a-i încuraja și a le spune cât de importanți sunt pentru tine. Oferă-ți timpul, atenția și dragostea fără a cere nimic în schimb și vezi cum se va transforma atât viața ta, cât și a celor pe care îi vei vizita.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!