Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât însăși viața

Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.

Ioan 15:13 VBT

Domnul Hristos nu a oferit o slujire limitată. El nu Își măsura munca în ore. Timpul și sufletul Său, inima și puterea Sa au fost dedicate muncii depuse pentru binele omenirii. În timpul zilelor obositoare de muncă și în nopțile lungi, El Se pleca în rugăciune pentru harul și rezistența de care avea nevoie ca să poată face o lucrare mai mare. El Își înălța rugăciunile spre ceruri cu un strigăt puternic și cu lacrimi, cerând ca natura Sa omenească să fie întărită și să aibă puterea de a înfrunta vrăjmașul viclean prin toate lucrările lui înșelătoare și să-și poată aduce la îndeplinire misiunea de a înălța omenirea. El le spune lucrătorilor Săi: „Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu” (Ioan 13:15). „Căci dragostea lui Hristos”, spunea apostolul Pavel, „ne constrânge” (2 Corinteni 5:14 VBT). Acesta a fost principiul călăuzitor al comportamentului său; era tăria motivației sale. Dacă uneori, zelul său în împlinirea datoriei șovăia pentru o clipă, o singură privire spre cruce îl făcea să-și mobilizeze din nou puterile minții și să meargă mai departe pe calea renunțării la sine. În lucrarea pentru frații săi, se baza mult pe iubirea nemărginită, manifestată în sacrificiul lui Hristos, cu toată puterea ei dominatoare și constrângătoare. (…)

În viața lui Hristos, totul a fost subordonat lucrării Sale, marea lucrare de răscumpărare pe care a venit s-o înfăptuiască. Și același devotament, aceeași tăgăduire de sine și același sacrificiu, aceeași supunere față de afirmațiile Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie date pe față de către ucenicii Săi. Toți cei ce Îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor personal, vor tânji după privilegiul de a-I sluji lui Dumnezeu. Contemplând ceea ce a făcut cerul pentru el, inima îi este mișcată de o iubire nemărginită și o recunoștință plină de adorare (Divina Vindecare, p. 200-202).

Iubirea fără de margini a lui Dumnezeu a fost arătată prin faptul că L-a dăruit pe singurul lui Fiu născut pentru răscumpărarea unui neam pierdut (Patriarhi și profeți, p. 469).

Apel: Adesea, poate ai simțit dezamăgire din partea oamenilor, care nu au răspuns așa cum sperai în privința iubirii și aprecierii lor. Cu toate acestea, poți avea încredere că Dumnezeu nu te va dezamăgi niciodată. Dragostea Sa este nelimitată, iar acest lucru este dovedit prin darul Fiul Său. Prin urmare, te încurajez să te apropii de El și să îți împărtășești gândurile și inima în rugăciune. El este mereu prezent și dispus să te asculte.

Meditează: Reflectează asupra suferinței multor oameni care resimt lipsa iubirii în viața lor. Iubirea lui Dumnezeu nu depinde de meritele noastre, ci reprezintă o manifestare a harului divin oferit tuturor. Cum crezi că această iubire divină poate întări și susține stima ta de sine? Cum poți, la rândul tău, să împărtășești această iubire cu cei din jurul tău, contribuind astfel la schimbarea pozitivă a vieții lor?

Aplică: Ai remarcat care era principiul motivator al lui Pavel și modul în care regăsea tăria atunci când se confrunta cu incertitudini? În mod similar, încearcă să te concentrezi mai des asupra crucii lui Hristos unde și-a oferit viața pentru tine. Roagă-L să-ți ofere puterea de a merge mai departe. Ai încredere în făgăduința Sa, căci El ne-a asigurat: „Cere și ți se va da.”

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!