Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dumnezeu ne-a ales

Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

1 Petru 2:9 VBT

„Pe măsură ce citim Cuvântul lui Dumnezeu, cât de clar este descoperit că poporul Său trebuie să fie deosebit și distinct de lumea necredincioasă din jurul lor. Poziția noastră este de mare însemnătate și înfricoșătoare; pentru că trăim în timpul sfârșitului, cât este de important să imităm exemplul Domnului Hristos și să umblăm exact așa cum a umblat El. «Daca voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea și să Mă urmeze» (Matei 16:24). Părerile și înțelepciunea oamenilor nu trebuie să ne călăuzească sau să ne stăpânească. Acestea îndepărtează întotdeauna de cruce. Slujitorii lui Hristos nu au aici nici cămin, nici vreo comoară. Ce bine ar fi ca ei să înțeleagă că numai datorită faptului că Domnul stăpânește, putem trăi în pace și siguranța printre vrăjmașii noștri.

Nu este privilegiul nostru să pretindem favorurile speciale ale lumii. Trebuie să consimțim să fim săraci și disprețuiți în mijlocul oamenilor, până ce lupta se va sfârși și se va obține biruința. Cei ce aparțin lui Hristos sunt chemați să iasă afară din lume și să se despartă de prietenia și spiritul lumii; tăria lor constă în faptul că sunt aleși și primiți de Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu era moștenitorul tuturor lucrurilor și stăpânirea și slava împărățiilor acestei lumi I-au fost promise Lui. Cu toate acestea, când a venit în această lume, nu a venit cu bogății sau splendoare. Lumea nu a înțeles unirea Sa cu Tatăl; desăvârșirea și slava caracterului Său divin erau ascunse de la ei. De aceea, El a fost «disprețuit și părăsit de oameni», și «noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit» (Isaia 53:3). Așa cum a fost Domnul Hristos când a fost în lume, așa trebuie să fie și urmașii Lui. Ei sunt fii ai lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos; iar împărăția și stăpânirea le aparțin lor. Lumea nu înțelege caracterul și chemarea lor sfântă; ei nu disting că aceștia sunt adoptați în familia lui Dumnezeu. Unitatea și părtășia lor cu Tatăl și Fiul nu sunt evidente și, în timp ce lumea privește la umilirea și ocara lor, nu se vede ceea ce sunt sau ce vor fi. Ei sunt străini. Lumea nu îi cunoaște și nu apreciază motivele care îi însuflețesc.” (Mărturii, vol. 1, p. 286)

Apel: A purta numele de creștin este o responsabilitate semnificativă pe care o are orice om care înțelege chemarea măreață și solemnă a lui Dumnezeu. Este esențial să ne amintim că suntem chemați să fim diferiți de lumea înconjurătoare și de standardele ei, să urmăm exemplul Domnului Hristos și să trăim în conformitate cu învățăturile Sale. A căuta favoarea lumii sau bogățiile ei, este o trădare față de Hristos. A ne lepăda pe noi înșine, a ne lua crucea și a-l urma pe Hristos este singura cale de a regăsi identitatea pierdută din cauza unui creștinism diluat. Urmează-l și tu pe Hristos!

Meditează: Ce valoriși standarde ai preluat din societatea în care trăiești? Cum sunt acestea văzute de Hristos? În ce mod pot să-mi ajustez prioritățile și modul de viață pentru a reflecta mai bine identitatea mea ca parte a poporului special al lui Dumnezeu și să mă disting de valorile și practicile lumii înconjurătoare?

Aplică: Astăzi ia decizia de a reflecta caracterul și valorile lui Dumnezeu. Roagă-l pe El să le sădească în tine. Alege să te implici activ în comunitatea ta și în slujirea celor din jur pentru a reflecta chemarea ta și apartenența sfântă la poporul lui Dumnezeu.