Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dumnezeu este credincios

„Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.”

1 Tesaloniceni 5:24

„Nicio rugăciune care se înalță, indiferent cât ar fi de șovăitoare, nicio lacrimă nu se varsă, oricât de tainică ar fi ea, nicio dorință sinceră după Dumnezeu nu este nutrită, oricât de slabă ar fi ea, fără ca Duhul lui Dumnezeu să nu iasă în întâmpinarea ei. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălțată sau ca dorința inimii să fie manifestată, harul lui Hristos iese în întâmpinarea harului care lucrează asupra sufletului omenesc.

Tatăl vostru cel ceresc va lua de pe voi hainele mânjite ale păcatului. În minunata și simbolica profeție a lui Zaharia, marele preot Iosua, stând îmbrăcat cu haine murdare înaintea îngerului Domnului, îl reprezintă pe cel păcătos. Și cuvântul rostit de Domnul spune: «Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, ‘Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea, și te îmbrac cu haine de sărbătoare!’ (…) Și i-am pus o mitră curată pe cap, și l-am îmbrăcat în haine» (Zaharia 3:4-5). Tot astfel, Dumnezeu ne va îmbrăca cu «hainele mântuirii» și ne va acoperi cu «mantaua izbăvirii» (Isaia 61:10). (…) El ne va duce în casa de ospăț și dragostea va fi steagul ce va flutura peste noi (Cântarea cântărilor 2:4).” (Parabolele Domnului Hristos, p. 206).

„Pașii în sus către cer trebuie făcuți unul câte unul; fiecare pas de înaintare, ne întărește pentru următorul. Puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu asupra inimii omenești este o lucrare pe care doar puțini o înțeleg, pentru că sunt prea leneși să facă efortul necesar.” (Mărturii, vol. 4, p. 444).

„O, îndelunga îndurare a Dumnezeului nostru! Îndată ce poporul a îndepărtat păcatele care au împiedicat prezența Sa, El le-a ascultat rugăciunile și a început să lucreze pentru ei.” (Patriarhi și profeți, p. 558).

Apel: Dumnezeu este credincios și răspunde rugăciunilor tale de pocăință, indiferent cât de mici sau slabe ar fi acestea. El te întâmpină cu harul Său înainte chiar ca dorințele tale să fie rostite. Ai nevoie să îți deschizi inima față de El, recunoscându-ți nevoia de iertare și schimbare și să te încrezi în promisiunea că El te va curăța și te va îmbrăca în neprihănire. Nu uita că fiecare pas pe care îl faci către Dumnezeu te întărește și mai mult pe drumul către cer.

Meditează: Ce înseamnă pentru tine că Dumnezeu te îmbracă în „hainele mântuirii” și te acoperă cu „mantaua izbăvirii”? Cum simți această transformare în viața ta de zi cu zi? Ce obstacole te împiedică să faci pași constanți și fermi către Dumnezeu? Cum poți depăși aceste obstacole pentru a experimenta mai profund puterea transformatoare a harului Său?

Aplică: Pentru a trăi în lumina credincioșiei lui Dumnezeu, începe prin a-ți deschide inima în rugăciune sinceră. Recunoaște-ți păcatele și lasă-L pe Dumnezeu să te curețe și să te îmbrace în neprihănire. Fii conștient de fiecare pas pe care îl faci spre cer și încredințează-ți fiecare acțiune și decizie în mâinile Lui. Citește și meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu pentru a-ți întări credința și a te apropia mai mult de El. Acceptă provocările vieții ca oportunități de a te apropia de Dumnezeu și de a experimenta harul și puterea Sa transformatoare.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!