Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dumnezeu te va proteja

„Căutați-L pe Domnul, toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului.”

Țefania 2:3 VDDC

„Furtuna se apropie și noi trebuie să fim pregătiți pentru furia ei, manifestând căință față de Dumnezeu și credință față de Domnul nostru Isus Hristos. Domnul se va ridica și va clătina cu putere pământul. Vom vedea necazuri în toate direcțiile. Mii de vase vor fi scufundate în adâncurile mării. Navele se vor duce la fund, iar viețile omenești vor fi sacrificate cu milioanele. Focuri vor izbucni pe neașteptate și nicio sforțare omenească nu le va putea domoli. Palatele pământului vor fi înghițite de furia flăcărilor.

Dezastrele feroviare vor deveni din ce în ce mai frecvente; confuzie, coliziune și moarte se vor întâmpla fără nicio avertizare pe marile linii de transport. Sfârșitul este aproape, perioada de încercare se încheie. O, haideți să-L căutăm pe Domnul cât timp mai poate fi găsit, strigați-L câtă vreme este aproape!” (Solii către tineret, p. 89).

„Dumnezeu îmi interzice să încetez să vă avertizez. Prieteni tineri, căutați pe Domnul din toată inima voastră. Veniți înaintea Lui cu stăruință și, atunci când veți simți în mod sincer că fără ajutorul lui Dumnezeu veți pieri, când veți tânji după El așa cum dorește cerbul izvoarele de apă, atunci Domnul vă va întări degrabă. Atunci pacea voastră va întrece orice înțelegere. Dacă așteptați mântuirea, trebuie să vă rugați. Luați-vă timp pentru aceasta. Nu vă grăbiți și nu fiți nepăsători în rugăciunile voastre. Implorați-L pe Dumnezeu să lucreze în voi o adevărată reformă, astfel ca roadele Duhului Său să poată sălășlui în voi și să puteți străluci ca niște lumini în lume. Nu fiți o piedică sau un blestem pentru cauza lui Dumnezeu; puteți fi de folos, o binecuvântare. Vă spune Satana că nu vă puteți bucura de mântuire, pe deplin și liber? Nu îl credeți.” (Mărturii, vol. 1, p. 159).

Apel: Dumnezeu promite protecția Sa celor care Îl caută cu sinceritate și smerenie. În vremuri de încercare și necaz, El este refugiul nostru sigur. Întoarce-te la Dumnezeu cu toată inima ta, căutând dreptatea și smerenia. Nu te lăsa descurajat de ispitele și amenințările acestei lumi, ci încrede-te în promisiunile Lui. El te va întări și îți va da pacea care întrece orice înțelegere.

Meditează: Cum te raportezi la Dumnezeu având în vedere timpurile grele pe care le trăim și pericolele zilelor din urmă? Ce înseamnă pentru tine să cauți dreptatea (sau neprihănirea) și smerenia? Ai bucuria mântuirii în inima ta?

Aplică: Pericolele zilelor din urmă ar trebui să te determine la o cercetare lăuntrică serioasă și sinceră. Nu amâna momentul în care să te întorci la Dumnezeu, căci nu-ți aparține clipa următoare. „Astăzi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima.” Dumnezeu promite: „Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să-i încerce pe locuitorii pământului.” (Apocalipsa 3:10).

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!