Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui

„Și nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, deși rabdă îndelung în ce îi privește? Vă spun că le va face repede dreptate. Cu toate acestea, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?”

Luca 18:7-8 BTF

„În toate veacurile, Dumnezeu a lucrat prin îngerii sfinți pentru ajutorarea și eliberarea poporului Său. Ființele cerești s-au implicat activ în problemele oamenilor. Ele au apărut îmbrăcate în haine strălucitoare ca fulgerul; au venit la oameni în haine de călători. Îngerii au apărut în chip omenesc înaintea oamenilor lui Dumnezeu. Ei s-au odihnit sub stejar la miezul zilei, ca și cum ar fi fost obosiți. Au primit ospitalitate în casele oamenilor. Au acționat ca niște călăuze pentru călătorii rătăciți. Au aprins cu mâinile lor focul pe altare. Au deschis ușile închisorilor și i-au eliberat pe slujitorii lui Dumnezeu. Îmbrăcați cu armura cerului, au venit să dea la o parte piatra de pe mormântul Mântuitorului.” (Tragedia Veacurilor, p. 631).

„Scumpul nostru Mântuitor ne va trimite ajutorul chiar atunci când avem nevoie de el. Calea spre ceruri este sfințită de urmele Sale. Orice spin care ne rănește picioarele le-a rănit pe ale Sale. Orice cruce, pe care suntem chemați să o purtăm, El a purtat-o înaintea noastră. Domnul îngăduie lupta pentru a pregăti sufletul pentru pace. Timpul strâmtorării este o grea încercare și de temut pentru poporul lui Dumnezeu; dar este un timp când fiecare credincios adevărat să privească în sus și, prin credință, să poată vedea curcubeul făgăduinței care îl înconjoară.” (Tragedia Veacurilor, p. 633).

„La miezul nopții, Dumnezeu Își va arăta puterea pentru eliberarea poporului Său. Soarele se arată, strălucind în toată puterea lui. Semne și minuni urmează într-o succesiune rapidă. Nelegiuiții privesc cu groază și cu uimire această scenă, în timp ce neprihăniții privesc cu bucurie solemnă semnul eliberării lor. Totul în natură pare că și-a schimbat cursul. Râurile încetează să mai curgă. Nori întunecoși și grei se ridică și se lovesc unul de altul. În mijlocul cerurilor dezlănțuite este un spațiu luminat de o slavă de nedescris, de unde se aude glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape, zicând: «S-a isprăvit.» (Apocalipsa 16:17).” (Tragedia Veacurilor, p. 636).

Apel: Dumnezeu a promis că îți va oferi ajutorul Său în mijlocul celei mai mari strâmtorări care va lovi pe locuitorii pământului. El nu a promis că nu vei trece prin apă și foc, dar a făgăduit că va fi cu tine. La fel cum în trecut îngerii lui Dumnezeu au acționat pentru binele copiilor lui Dumnezeu, tot așa va acționa și în dreptul tău. Poate nu ești conștient întotdeauna de mâna îngerului care veghează, dar prin ochii credinței poți vedea îndurarea lui Dumnezeu față de tine, iar acest lucru te îndeamnă la recunoștință deplină.

Meditează: Poți să-ți găsești bucuria și speranța în mijlocul strâmtorărilor? Poți avea pacea lui Hristos în inimă? Dacă crezi că este posibil, cum poți exersa aceste lucruri chiar în provocările actuale din viața ta?

Aplică: Pentru a te pregăti acum pentru timpul strâmtorării, începe prin a-ți întări relația cu Dumnezeu prin rugăciune constantă și studiu biblic zilnic. Caută să-ți dezvolți o credință profundă și neclintită, bazată pe promisiunile Lui. Învață să depinzi de Dumnezeu în toate aspectele vieții tale, căutând să discerni și să urmezi voia Lui în deciziile zilnice. Fii vigilent și pregătit pentru atacurile spirituale. Fii atent la semnele îndrumării divine și recunoaște mâna lui Dumnezeu în viața ta, cultivând o atitudine de recunoștință și laudă. În mijlocul provocărilor, practică încrederea deplină în Dumnezeu, știind că El te va susține și te va elibera în momentul potrivit.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!