Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

El ne-a răscumpărat

„Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.”

Isaia 44:22 VBT

„Inima Infinitei Iubiri tânjește după aceia care își simt neputința de a se elibera din cursele lui Satana; și Se oferă cu bunătate pentru a-i întări ca să trăiască pentru El. (…)

Cititorule, ți-ai ales și tu propria ta cale? Ai rătăcit departe de Dumnezeu? Ai căutat se te desfătezi cu roadele neascultării, numai ca să le simți ca cenușa pe buze? Și acum când planurile vieții sunt zădărnicite, nădejdile tale au murit, stai singur și pustiit? Glasul acela care atâta vreme a vorbit inimii tale, dar pe care nu l-ai ascultat, revine clar și distinct: «Ridicați-vă și îndepărtați-vă; fiindcă aceasta nu este odihna voastră: fiindcă este întinată, vă va nimici, chiar cu o nimicire grozavă.» (Mica 2:10). (…) Nu asculta șoaptele vrăjmașului de a sta departe de Hristos până când te vei face mai bun; până când vei fi destul de bun ca să vii la Dumnezeu. Dacă vei aștepta până atunci, nu vei veni niciodată.” (Profeți și regi, p. 316-320).

„Planul de Mântuire al Cerului este destul de larg ca să cuprindă lumea întreagă. Dumnezeu dorește să sufle în natura omenească smerită suflarea de viață. El nu va îngădui ca vreun suflet care este sincer în dorința lui după ceva mai înalt și mai nobil decât tot ce poate oferi lumea, să fie dezamăgit. El trimite continuu pe îngerii Săi la aceia care, prinși de împrejurările cele mai descurajatoare, se roagă în credință ca o putere mai înaltă decât ei să-i ia în stăpânire și să le aducă eliberare și pace. Dumnezeu li Se va descoperi pe diferite căi și-i va pune în legătură cu providențele care le vor întări încrederea în Acela care S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru toți pentru ca «să-și pună încrederea în Domnul, și să nu uite lucrările Domnului și să păzească poruncile Lui» (Psalmii 78:7).” (Profeți și regi, p. 377).

Apel: Poate că acum simți că planurile vieții tale s-au prăbușit, că speranțele tale sunt la pământ, și stai singur și pustiit. Dar să știi, ai un loc la masa Tatălui, iar Isus Hristos te așteaptă cu brațele deschise, indiferent de greutatea păcatelor tale sau de starea în care te afli acum. Astăzi, ai ocazia să te întorci la El. Nu contează ce-ai făcut până acum sau cât de departe ai fugit. El te cheamă cu iubire, indiferent de trecutul tău și îți oferă iertarea în dar, pacea și speranța. El este Răscumpărătorul tău.

Meditează: Care este motivul pentru care le este atât de greu oamenilor să se apropie de Dumnezeu? Este posibil să aibă o percepție greșită cu privire la caracterul Său? Cum te ajută gândul că El nu va lăsa niciun suflet, sincer și căutător, să fie dezamăgit și că El este dornic să-ți  ofere o viață nouă, adică să sufle peste tine suflarea Sa de viață, Duhul Său cel Sfânt?

Aplică: Astăzi, încurajează un prieten care pare dezamăgit și fără speranță. Poate că cineva din cercul tău de prieteni sau din familie este într-o situație similară cu a ta și ar avea nevoie de încurajare. Spune-i cuvintele din Isaia: „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.” (Isaia 44:22), și oferă-i o mână de ajutor și speranță.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!