Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

El ne va curăța

„Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri.”

Ezechiel 36:25 VBT

„Este imposibil să scăpăm prin noi înșine, din prăpastia păcatului în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele și nu le putem schimba. «Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul.» (Iov 14:4). Căci «umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună» (Romani 8:7). Educația, cultura, exercitarea voinței, efortul omenesc: toate acestea au sfera lor de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima; ele nu pot curăți izvoarele vieții. Trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o nouă viață de sus, mai înainte ca oamenii să poată fi schimbați de la păcat la sfințenie. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate să învioreze puterile fără viață ale sufletului și să-l atragă spre Dumnezeu, spre sfințire. (…)”

„Nu este suficient să-ți dai seama de bunătatea plină de iubire a lui Dumnezeu, să vezi bunăvoința Lui și duioșia părintească a caracterului Său. Nu este de ajuns să discerni înțelepciunea și dreptatea legii Sale, să vezi că ea este întemeiată pe principiul veșnic al iubirii. Apostolul Pavel a văzut toate acestea când a exclamat: «mărturisesc prin aceasta că Legea este bună». «Așa că Legea, negreșit este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună.» Dar el a adăugat în amărăciunea și disperarea sufletului său: «dar eu sunt pământesc, vândut rob al păcatului» (Romani 7:16,12,14). El tânjea după curățirea și neprihănirea pe care era neputincios să le dobândească prin sine însuși și aceasta l-a făcut să strige: «O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?» (Romani 7:24). Acesta este strigătul care a izbucnit din inimile împovărate ale oamenilor din toate țările și din toate veacurile. Nu este decât un singur răspuns pentru toți: «Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.» (Ioan 1:29). (…)”

„Prin meritele Sale, Domnul Hristos a făcut un pod de legătură peste prăpastia făcută de păcat, astfel încât îngerii slujitori să intre din nou în relație cu oamenii. Domnul Hristos este Acela care leagă pe omul căzut, în slăbiciunea și neputința sa, de Izvorul puterii infinite.” (Calea către Hristos, p. 17-20).

Apel: Astăzi am o veste extraordinar de bună pentru tine. Oricât de mult te-ai strădui, tu nu ai putea să ieși din groapa păcatului în care te-ai afundat. Cu toate acestea, Hristos a coborât până în punctul cel mai de jos pentru a te elibera. Harul Său este suficient de bogat ca să dea viață sufletului, chiar dacă se află în cel mai întunecos loc. Biblia folosește expresia naștere din nou pentru experiența pe care te invită să o experimentezi zilnic și asta pentru că viața pe care Hristos o oferă, este viața Lui și este una cu totul nouă.

Meditează: Mulți oameni știu că nu este bine să practice anumite obiceiuri. Cu toate acestea, simpla cunoștință a binelui și răului este ineficientă în eliberarea de viciu. De ce crezi că nu este suficient să înțelegi la nivel intelectual că Legea Domnului este sfântă, dreaptă și bună? Care este lucrul practic pe care trebuie să-l faci pentru a depăși acest nivel?

Aplică: Motivul pentru care Dumnezeu nu poate lucra în viața ta este acela că există alți idoli pe tronul inimii. Roagă-L să-ți descopere care sunt aceștia și cere-i să te curețe prin apa curată a Duhului Său. Consacră-te înaintea Lui și renunță la orice nu este după voia Sa.