Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

El ne va ierta nelegiuirile

„Îi voi curăța de toate nelegiuirile, cu care au păcătuit împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care M-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva Mea.”

Ieremia 33:8

„Lucrarea fiecărui om este trecută în revistă înaintea lui Dumnezeu și înregistrată drept credincioșie sau necredincioșie. În dreptul fiecărui nume din cărțile cerului, sunt trecute cu o exactitate teribilă fiecare cuvânt rău, fiecare faptă egoistă, fiecare datorie neîndeplinită și fiecare păcat ascuns, cu fiecare prefăcătorie iscusită. Avertizările sau mustrările trimise de cer, dar neglijate, clipele risipite, ocaziile nefolosite, influența exercitată spre bine sau spre rău, cu rezultatele ei îndepărtate, toate sunt înregistrate de îngerul raportor.

Legea lui Dumnezeu este măsura prin care vor fi judecate caracterele și viețile oamenilor. Înțeleptul zice: «Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată.» (Eclesiastul 12:13-14).” (…)

„Când cărțile cu rapoarte sunt deschise la judecată, viața tuturor acelora care au crezut în Isus trece prin fața lui Dumnezeu. Începând cu aceia care au trăit la început pe pământ, Apărătorul nostru prezintă cazurile fiecărei generații succesive, iar judecata se încheie cu cei vii. Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat cu atenție. Nume sunt primite și nume sunt respinse. Dacă mai sunt păcate rămase în cărți, de care oamenii nu s-au pocăit și nu sunt iertate, numele lor sunt șterse din cartea vieții, iar raportul faptelor bune este șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu.” (…)

„Pentru toți aceia care s-au pocăit cu adevărat de păcat și prin credință au apelat la sângele lui Hristos ca jertfă ispășitoare, s-a scris iertare în dreptul numelui lor în cărțile cerului; pentru că au devenit părtași ai neprihănirii lui Hristos, iar caracterele lor sunt descoperite a fi în armonie cu Legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi șterse, iar ei vor fi socotiți vrednici de viața veșnică.”

Apel: Judecata lui Dumnezeu nu are scopul de a te înspăimânta, ci mai degrabă de a te face conștient că încă mai ai timp să te întorci la Dumnezeu, să regreți păcatele tale și să primești iertarea Lui în dar. Nu există om fără păcate, dar există oameni cu păcatele iertate. Tu din care categorie ai vrea să faci parte? Hristos este singura sursă de iertare și vindecare pentru păcatele tale, iar harul Său îți este oferit cu generozitate pentru a restaura relația cu El.

Meditează: Care este modul în care te raportezi la realitatea judecății lui Dumnezeu și ce sentimente te încearcă când te gândești la aceasta? Care crezi că este rolul lui Hristos ca Apărător, în cadrul judecății și cum te încurajează acest lucru?

Aplică: Spre deosebire de o judecată omenească, în cadrul judecății lui Dumnezeu se vede caracterul Său desăvârșit, atât drept, cât și iubitor. Roagă-l pe Dumnezeu să îți descopere acele aspecte din caracterul tău, care este nevoie să fie corectate. În continuare, angajează-te să trăiești în conformitate cu voia lui Dumnezeu, manifestând credința și iubirea prin fapte de dreptate și milă față de cei din jurul tău. Cei care vor deveni părtași ai neprihănirii lui Hristos vor manifesta caracterul Lui desăvârșit.