Categories: Biblie, Spiritualitate Tags:

Ghidul. Inspirația Cuvântului

Acesta este un timp în care, pe bună dreptate, poate să fie pusă întrebarea: „Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18,8)

Întunericul spiritual a acoperit pământul și o întunecime adâncă i-a cuprins pe oameni. În multe biserici există scepticism și infidelitate în interpretarea Scripturilor. Mulți, foarte mulți pun la îndoială veridicitatea și adevărul Scripturilor, iar raționamentele omenești și închipuirile inimii omenești subminează inspirația Cuvântului lui Dumnezeu, iar lucrurile care ar trebui să fie primite ca fiind sigure sunt învăluite într-un nor al misticismului. Nimic nu este prezentat în propoziții clare și distincte, nimic nu este așezat pe o temelie solidă. Acesta este unul dintre semnele evidente ale zilelor din urmă.

Această Carte Sfântă a rezistat atacurilor lui Satana, care s-a asociat cu oamenii răi ca să facă tot ceea ce este de un caracter divin învăluit în nori și întuneric. Totuși, prin puterea Sa minunată, Domnul a prezervat această Carte Sfântă în forma ei actuală – o hartă, sau un ghid pentru familia omenească, pentru a le arăta oamenilor calea spre ceruri.

Cu toate acestea, Oracolele [DEX: Hotărâre sau sentință cu caracter infailibil dată de o persoană cu autoritate;] lui Dumnezeu au fost atât de vădit neglijate, încât numai puțini din lumea noastră, chiar și dintre aceia care pretind că le explică lumii, dețin cunoașterea divină a Scripturilor. Sunt unii oameni învățați care au o educație școlară superioară, dar păstorii aceștia nu hrănesc turma lui Dumnezeu. Ei nu se gândesc la faptul că lucrurile nespus de valoroase ale Scripturilor își vor descoperi fără încetare comorile lor ascunse, așa cum sunt descoperite pietrele prețioase atunci când se sapă după acestea.

Unii oameni se străduiesc să fie originali și se cred mai înțelepți decât ceea ce este scris și, ca urmare, înțelepciunea lor este nebunie [1 Corinteni 3:19]. Ei descoperă așa-zise lucruri minunate și avansate, idei care arată că sunt mult rămași în urmă în înțelegerea voinței divine și a scopurilor lui Dumnezeu.

În încercarea de a explica sau de a dezlega taine ascunse de veacuri pentru omul muritor, ei se aseamănă cu cineva care se scufundă în noroi și nu poate să se salveze singur, dar care le spune altora cum să iasă din mlaștina în care se află el însuși. Aceasta este o reprezentare potrivită a oamenilor care se apucă să corecteze greșelile Bibliei. Nimeni nu poate să îmbunătățească Biblia, sugerând ce a vrut să spună sau ce ar fi trebuit să spună Domnul.

În încercarea de a explica sau de a dezlega taine ascunse de veacuri pentru omul muritor, ei se aseamănă cu cineva care se scufundă în noroi și nu poate să se salveze singur, dar care le spune altora cum să iasă din mlaștina în care se află el însuși. Aceasta este o reprezentare potrivită a oamenilor care se apucă să corecteze greșelile Bibliei. Nimeni nu poate să îmbunătățească Biblia, sugerând ce a vrut să spună sau ce ar fi trebuit să spună Domnul.

Unii se uită la noi cu o privire gravă și spun: „Nu crezi că ar fi putut să fie o greșeală a copiatorului sau a traducătorului?” Faptul acesta este întru totul probabil, iar mintea care este atât de îngustă, încât va ezita ori se va poticni de posibilitatea sau probabilitatea aceasta, va fi tot așa de dispusă să se poticnească din cauza tainelor Cuvântului inspirat, deoarece o astfel de minte slabă nu poate să pătrundă planurile lui Dumnezeu. Da, ei se vor poticni tot așa de ușor din cauza faptelor clare pe care o minte simplă le va accepta și va discerne ceea ce este divin, o minte pentru care pentru care declarațiile lui Dumnezeu sunt clare și frumoase, din plin „grase și miezoase” [Psalmii 63:5]. Nici chiar toate greșelile nu vor provoca tulburare vreunui suflet și nici nu va face să se poticnească picioarele acelora care nu vor inventa dificultăți, folosind chiar adevărul descoperit cu claritatea cea mai mare.

Dumnezeu a încredințat scrierea Cuvântului Său inspirat unor oameni limitați. Cuvântul acesta, organizat sub forma unor cărți, Vechiul și Noul Testament, este ghidul lăsat ca moștenire pentru locuitorii unei lumi căzute, pentru ca, prin studierea și respectarea îndrumărilor lui, niciun suflet să nu se rătăcească pe calea spre cer.

Aceia care se gândesc să clarifice presupusele dificultăți din Scriptură, evaluând prin regulile lor limitate ce anume este inspirat și ce nu este inspirat, ar face mai bine să-și acopere fața, așa cum a făcut Ilie când i-a vorbit susurul blând și subțire, pentru că se află în prezența lui Dumnezeu și a sfinților îngeri care le-au transmis oamenilor lumina și cunoașterea de-a lungul veacurilor, spunându-le ce să facă și ce să nu facă și descoperindu-le scene de un interes cutremurător, care le-au călăuzit pașii de la o piatră de hotar la alta, prin simboluri, semne și ilustrații.

Când a prezentat pericolele care se adună pe măsură ce ne apropiem de zilele din urmă, Dumnezeu nu a calificat niciun om limitat să dezlege tainele ascunse și nu a inspirat niciun om sau categorie de oameni să rostească judecăți cu privire la ce este și ce nu este inspirat. Când oamenii, cu judecata lor limitată, consideră că este necesar să examineze Scripturile pentru a defini ce este inspirat și ce nu este inspirat, ei o iau înaintea lui Isus pentru a-I arăta Lui o cale mai bună decât aceea pe care ne-a condus El.

Eu iau Biblia exact așa cum este ea, ca pe Cuvântul Inspirat. Eu cred toate declarațiile făcute într-o Biblie întreagă.

Eu iau Biblia exact așa cum este ea, ca pe Cuvântul Inspirat. Eu cred toate declarațiile făcute într-o Biblie întreagă. Apar oameni care cred că au găsit ceva de criticat în Cuvântul lui Dumnezeu. Ei le prezintă altora criticile lor ca pe o dovadă a unei înțelepciuni superioare. Mulți dintre oamenii aceștia sunt inteligenți și învățați. Ei au elocvență și talent, dar toată viața lor nu au făcut altceva decât să tulbure mințile altora cu privire la inspirația Scripturilor. Acești oameni îi influențează pe mulți pentru a înțelege lucrurile așa cum le înțeleg ei. Această lucrare este transmisă de la unul la altul, întocmai cum a plănuit Satana. Astfel, ajungem să înțelegem semnificația deplină a cuvintelor lui Hristos: „Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8)

Fraților, nicio minte sau mână să nu se angajeze în criticarea Bibliei. Satana este încântat dacă faceți lucrarea aceasta, dar nu este lucrarea pe care Domnul v-a arătat că trebuie să o faceți.

Oamenii ar trebui să-L lase pe Dumnezeu să Se îngrijească de Cartea Sa, de oracolele Sale vii, așa cum S-a îngrijit de-a lungul veacurilor. Unii încep să pună la îndoială anumite părți ale revelației și să caute greșeli în aparentele neconcordanțe dintre o declarație și alta. Pornind de la Geneza, ei renunță la părțile care li se par îndoielnice, iar mintea lor înaintează pe calea aceasta, căci Satana îi va conduce să-și continue criticile cât mai departe cu putință, până când vor vedea motive de îndoială în toată Scriptura. Abilitatea lor de a critica ajunge atât de ascuțită prin exersare, deși ei nu se pot baza pe nimic sigur. Dacă încerci să discuți rațional cu oamenii aceștia, îți pierzi timpul. Ei își vor exercita capacitatea de a ridiculiza până și Biblia. Ei ajung chiar să fie batjocoritori, dar vor fi uluiți dacă le vei spune cum stau lucrurile în adevărata lor lumină.

Fraților, rămâneți la Biblie așa cum este scris în aceasta și încetați criticile cu privire la validitatea ei. Supuneți-vă Cuvântului și niciunul dintre voi nu va fi pierdut. Ingeniozitatea umană a fost exercitată de-a lungul veacurilor pentru a evalua Cuvântul lui Dumnezeu cu mintea lor finită și cu înțelegerea lor limitată. Dacă Domnul, Autorul Oracolelor vii, ar da cortina la o parte și le-ar descoperi înțelepciunea și slava Sa, ei s-ar da înapoi cuprinși de simțământul nimicniciei și ar exclama asemenea lui Isaia: „Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate.” (Isaia 6:5)

Declarațiile simple și clare sunt înțelese de cei fără școală, de oamenii de la țară și de copii, la fel de bine cum sunt înțelese de cei maturi sau de oamenii cu un intelect măreț. Dacă individul posedă talente vaste ale puterilor mentale, va găsi în Oracolele lui Dumnezeu comori ale adevărului, frumoase și valoroase, pe care poate să și le însușească. El va găsi, de asemenea, dificultăți, taine și minuni, care îi vor oferi satisfacția cea mai mare de a le studia pe parcursul întregii vieți și totuși va rămâne un infinit de cercetat.

Oameni cu realizări modeste, care au capacități și ocazii limitate de a ajunge buni cunoscători ai Scripturilor, găsesc în Oracolele vii mângâiere, călăuzire, sfat și Planul de Mântuire, care este la fel de limpede ca lumina soarelui. Nimeni nu va fi pierdut din cauza lipsei de cunoaștere, decât dacă este orb în mod intenționat.

Noi îi mulțumim lui Dumnezeu că Biblia este pregătită pentru omul modest în aceeași măsură ca și pentru omul învățat. Ea este potrivită pentru toate vârstele și pentru toate clasele sociale.

Ellen White, Manuscrisul 16, 1888 (scris la Minneapolis, Minn., în toamna anului 1888)

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!