Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Hristos ne iubește precum Tatăl îl iubește pe El

4 februarie

Eu în ei și Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, și să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

Ioan 17:23

Isus ne învață să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui nu-I este rușine să ne numească frați (Evrei 2:11.) Atât de voioasă, atât de dornică este inima Mântuitorului să ne spună bun venit, ca membri ai familiei lui Dumnezeu, încât, din primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne apropiem de Domnul, El pune asigurarea relației noastre divine: „Tatăl nostru”. Aici se dezvăluie minunatul adevăr, plin de încurajare și mângâiere, că Dumnezeu ne iubește ca pe Fiul Său. (…)

Lumea despre care Satana a pretins că este a lui și pe care o stăpânise cu aspră tiranie, Fiul lui Dumnezeu, printr-o mare realizare, a înconjurat-o cu dragostea Sa și a legat-o iarăși de tronul lui Iehova. Heruvimii și Serafimii, precum și oștile nenumărate ale tuturor lumilor necăzute au cântat imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu și a Mielului, în clipa când a fost asigurată biruința aceasta. Ei s-au bucurat că s-a deschis calea de scăpare pentru neamul omenesc decăzut și că pământul are să fie răscumpărat din blestemul păcatului. Cu cât mai mult ar trebui să se bucure aceia care sunt obiectul unei iubiri așa de uimitoare! (…)

Cel dintâi pas pe care-l facem pentru a ne apropia de Dumnezeu este acela de a cunoaște și crede iubirea pe care El o are față de noi (1 Ioan 4:16), deoarece prin atracția iubirii Sale suntem conduși să venim la El.

Înțelegerea iubirii lui Dumnezeu lucrează [în om] renunțarea la egoism. Numindu-l pe Dumnezeu Tatăl nostru, îi recunoaștem pe toți copiii Săi ca fiind frații noștri. Suntem cu toții o parte din marea țesătură a omenirii, toți suntem membri ai unei singure familii. În rugăciunile noastre, trebuie să-i includem pe  semenii noștri, ca pe noi înșine. Acela care caută binecuvântări numai pentru sine nu se roagă așa cum trebuie. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 105).

Apel: Biruința asupra lui Satana a fost câștigată la cruce, iar prin acest act al iubirii divine tu ai fost recâștigat ca membru în marea familie a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, adeseori ți-ai trăit viața ca și când ai avea un alt stăpân. Recunoaște-l astăzi pe Iehova ca Tată al tău și pe Hristos ca frate mai mare! Cântă împreună cu lumile necăzute în păcat laude la adresa lui Dumnezeu și a Mielului!

Meditează: În mod obișnuit, ne rugăm pentru noi înșine și pentru cei dragi, ceea ce este firesc și necesar. Cu toate acestea, Hristos, pe cruce, s-a rugat chiar și pentru cei nelegiuiți, inclusiv pentru cei care L-au răstignit, chiar și pentru tine.

Aplică: În această zi, îndrăznește să te rogi pentru cei care îți sunt antipatici, pentru cei pe care nu-i simpatizezi sau chiar îți sunt dușmani. Adu în rugăciune acei oameni în fața Tatălui ceresc, manifestând astfel compasiunea și iubirea pe care Hristos le-a arătat și invitând schimbarea în lume prin propriile tale acțiuni.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!