Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Hristos s-a oferit pe Sine pentru salvarea noastră

„ (…) care S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, potrivit cu voia Dumnezeului și Tatălui nostru.”

Galateni 1:4

„Prețul plătit pentru răscumpărarea noastră, sacrificiul infinit pe care L-a făcut Tatăl nostru din ceruri dând pe Fiul Său să moară pentru noi trebuie să ne ofere concepții mărețe despre ceea ce putem deveni prin Hristos. Pe măsură ce inspiratul apostol Ioan privea înălțimea, adâncimea și lărgimea iubirii Tatălui față de lumea pierdută era cuprins de adorare și venerație. Negăsind un limbaj mai potrivit în care să exprime măreția și gingășia acestei iubiri, el a chemat lumea întreagă s-o privească: «Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu.» (1 Ioan 3:1). Ce valoare oferă faptul acesta, omului! Din cauza fărădelegii, fiii oamenilor au ajuns robi ai lui Satana. Prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Hristos, fiii lui Adam pot deveni fii ai lui Dumnezeu. Luând asupra Sa natura noastră omenească, Domnul Hristos a înălțat omenirea. Cei păcătoși sunt astfel în poziția în care, prin legătura cu Domnul Hristos, pot în adevăr să devină vrednici de numele de «fii ai lui Dumnezeu».

O astfel de iubire este fără egal. Să fim numiți copii ai împăratului ceresc! Prețioasă făgăduință! Tema celei mai profunde meditații! Iubirea fără seamăn a lui Dumnezeu pentru o lume care nu L-a iubit! Gândul acesta are asupra sufletului o putere ce îi subjugă și aduce rațiunea în supunere față de voința lui Dumnezeu. Cu cât vom studia mai mult caracterul divin în lumina crucii de pe Golgota, cu atât vom vedea mai mult mila, gingășia și iertarea împletite cu nepărtinirea și dreptatea și cu atât mai mult și mai clar vom discerne nenumăratele dovezi ale iubirii infinite și ale milei pline de gingășie care întrec cu mult dragostea și dorul unei mame pentru copilul ei neascultător.” (Calea către Hristos, p. 15)

Apel: „Hristos așteaptă să te adopte în familia Sa. Puterea Sa te va ajuta în slăbiciunea ta; El te va conduce pas cu pas. Puneți mâna într-a Lui și lasă-L să te călăuzească.” (Divina vindecare, p. 85).

Meditează: Cum poate sacrificiul lui Hristos să te inspire să cunoști mai profund modul în care, atât dragostea și mila lui Dumnezeu, cât și dreptatea și nepărtinirea Lui s-au împletit la cruce? Ce gânduri și sentimente îți oferă această perspectivă, cu privire la Dumnezeu?

Aplică: Implică-te în activități din comunitatea ta, care să aducă la lumină manifestările iubirii lui Dumnezeu pentru lume prin exemplul și acțiunile tale. Poate ai putea să participi la programe sau proiecte locale care aduc ajutor și încurajare celor în nevoie. În acest mod, poți să împărtășești iubirea divină într-un mod tangibil și practic, transformând cu adevărat jertfa lui Hristos într-o realitate vie în viața ta și a celor din jurul tău.