Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Hristos, temelia sigură

„Pentru că este scris în Scriptură: Iată, pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cel ce se încrede în El nu va fi făcut de rușine.”

1 Petru 2:6 VBT

„În înțelepciunea Lui nemărginită, Dumnezeu a ales piatra de temelie și a așezat-o. El a numit-o «temelie sigură». Întreaga lume poate așeza pe ea poverile și durerile ei; le poate suporta pe toate. Cu deplină siguranță, toți pot clădi pe ea. Hristos este «o piatră încercată». Cei care se încred în El nu vor fi dezamăgiți. El a suportat toate probele. El a îndurat greutatea vinovăției lui Adam și a urmașilor lui și a ieșit mai mult decât biruitor asupra puterilor răului. El a dus poverile aruncate asupra Lui de toți păcătoșii care s-au pocăit. În Hristos, inima vinovată a aflat odihnă. El este temelia sigură. Toți cei care se sprijină pe El se odihnesc în deplină siguranță. (…)

Pentru cei care cred, Hristos este temelia sigură. Aceștia sunt cei care cad pe Stâncă și se zdrobesc. Aici sunt prezentate supunerea față de Hristos și credința în El. A cădea pe Stâncă și a fi zdrobit înseamnă să renunțăm la neprihănirea proprie și să mergem la Hristos cu umilința unui copil, pocăindu-ne de abaterile noastre și crezând în iubirea Lui plină de iertare. Și tot astfel, prin credință și ascultare, clădim pe Hristos ca temelie a noastră.

Pe această Stâncă vie pot clădi atât iudeii, cât și neamurile. Aceasta este singura temelie pe care putem clădi în siguranță. Ea este destul de cuprinzătoare pentru toți și destul de tare pentru a susține greutatea și povara lumii întregi. Și, prin legătura cu Hristos, Piatra vie, toți cei care clădesc pe această temelie devin pietre vii. Multe persoane sunt cioplite, lustruite, înfrumusețate prin propriile sforțări; dar nu pot să devină «pietre vii», deoarece nu sunt legați de Hristos.” (Hristos, Lumina lumii, p. 598-299).

Apel: În mijlocul necazurilor și incertitudinilor vieții, adesea căutăm un fundament solid pe care să ne sprijinim. Hristos este acea piatră de temelie, o temelie sigură pe care oricine se poate bizui. El nu dezamăgește niciodată pe cei care își pun încrederea în El. În loc să căutăm siguranța în lumea efemeră din jurul nostru, să ne întoarcem cu încredere către Hristos, singurul care poate susține greutatea și povara vieții noastre.

Meditează: Ce înseamnă pentru tine să te sprijini pe Hristos ca temelie sigură în viața ta? Cum te-a ajutat credința în El să treci peste necazuri și încercări? Cum poți crește în încrederea și dependența de El în fiecare aspect al vieții tale?

Aplică: A construi pe temelia sigură înseamnă a umbla cu Dumnezeu și a-L implica în activitățile tale zilnice, cerând înțelepciunea și îndrumarea Sa. Prezintă înaintea lui în rugăciune provocările cu care te confrunți; întreabă-L cum să acționezi și ce decizii să iei; fii dispus să urmezi principiile Sale în preocupările pe care le ai și, de asemenea, să accepți călăuzirea Sa providențială prin evenimente și circumstanțe, recunoscând că El lucrează pentru binele tău chiar și în mijlocul dificultăților.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!