Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Iisus îi caută chiar și pe copii

„Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea.”

Marcu 10:14-15

„Hristos este, astăzi, același Mântuitor plin de compasiune, ca atunci când umbla printre oameni. Este tot atât de mult Ajutorul mamelor acum, ca atunci când i-a strâns în brațele Sale pe micuți, în Iudea. Copiii căminelor noastre sunt tot atât de mult răscumpărați prin sângele Său, pe cât au fost acei copii de demult.” (…)

„Când le-a spus ucenicilor să nu-i oprească pe copii să vină la El, Isus Se adresa urmașilor Săi din toate veacurile – slujbașilor din biserică, pastorilor, ajutoarelor lor și tuturor creștinilor. Isus îi atrage pe copii la Sine și ne poruncește: «Lăsați-i să vină», vrând să spună cu aceasta: Ei vor veni, dacă nu-i împiedicați.”

„Caracterul vostru necreștin să nu-L reprezinte greșit pe Isus. Nu-i țineți pe micuți la distanță de El, prin răceala și asprimea voastră. Nu le dați niciodată motiv să simtă că cerul nu ar fi un loc plăcut pentru ei, dacă ați fi și voi acolo.” (…)

„Nu le dați impresia greșită că religia lui Hristos este o religie a întristării și că, venind la Mântuitorul, ei trebuie să renunțe la tot ceea ce face viața fericită.

Pe măsură ce Duhul Sfânt influențează inimile copiilor, alăturați-vă lucrării Sale. Învățați-i că Mântuitorul îi cheamă, că nimic nu-I poate provoca o bucurie mai mare decât aceea ca ei să I se predea în floarea și prospețimea anilor lor.

Mântuitorul privește cu o duioșie infinită asupra sufletelor pe care le-a răscumpărat cu sângele Său. Îi pretinde ca rod al iubirii Sale. Îi privește cu o dorință de nespus.” (Divina vindecare, p. 41-44).

Apel: Domnul Hristos a avut un cuvânt special adresat ucenicilor Săi, prin care a scos în evidență o calitate deosebită a copilașilor pe care trebuie să o învețe orice urmaș al Său: Dacă „nu vă faceți ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor”. Simplitatea credinței și a încrederii, umilința și lipsa mândriei, deschiderea și receptivitatea la învățătură sunt calitățile unui pe care Hristos le-a fructificat ori de câte ori a avut ocazia.

Meditează: Cum te raportezi la copiii și tinerii din comunitatea ta? Îți faci timp să le vorbești despre Isus și să le împărtășești despre dragostea Sa? Cum poți să fii un exemplu al iubirii lui Hristos pentru ei?

Aplică: Fii o prezență pozitivă și încurajatoare pentru copiii și tinerii din viața ta. Fii dispus să-i asculți, să-i îndrumi și să-i sprijini pe drumul lor spiritual. Caută modalități creative de a le arăta dragostea lui Hristos prin fapte și cuvinte, astfel încât ei să simtă că sunt bineveniți în prezența Sa.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!