Categories: Spiritualitate Tags:

În numele Lui

Adevărul prezent, 23 februarie 1893, E. J. Waggoner

Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”

Ioan 14:13-14

Aceasta este o făgăduință minunată; și cât este de sigură, atât este de minunată, căci este cuvântul Domnului. Cu toate acestea, sunt mulți care cred că au cerut ceva în numele lui Isus și nu au primit. Faptul că au cerut și nu au primit aceste lucruri este sigur. Atunci problema trebuie să fie că nu au cerut în numele lui Isus, și totuși, ei și-au încheiat rugăciunile cu cuvintele: „în numele lui Isus”. Care este atunci problema?

Răspunsul va fi găsit printr-o cercetare a ceea ce înseamnă să ceri în numele lui Isus. Greșeala pe care o fac prea mulți este să presupună că Isus a vrut să spună, prin cuvintele pe care tocmai le-am citit, că se pune în slujba dorințelor egoiste ale fiecărui om; că El a vrut să sugereze că orice capriciu ar putea fi îndeplinit dacă, atunci când vor cere, vor folosi pur și simplu numele Său. Dar că aceasta este o greșeală, aflăm din cuvintele apostolului Iacov:

Voi poftiţi şi nu aveţi. Voi ucideţi şi invidiaţi şi nu puteţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi şi totuși nu aveţi, pentru că nu cereţi. Voi cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, ca să risipiţi în plăcerile voastre.”

Iacov 4:2-3

Egoismul este un păcat și rădăcina tuturor păcatelor, iar Hristos nu este slujitorul păcatului. Prin urmare, făgăduința Sa nu înseamnă că El va sluji ca părtaș al poftelor tuturor celor care pot lua numele Său pe buze. Numele unei persoane reprezintă tot ceea ce valorează el. În afaceri, numele unui om îl reprezintă pe el însuși, la fel și numele lui Isus îl reprezintă pe Domnul. Prin urmare, a cere orice în numele lui Isus înseamnă a cere orice lucru care este în Hristos. În continuare, citim că Dumnezeu (…) ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală, în lucrurile cereşti, în Cristos” (Efeseni 1:3).

Puterea Lui divină este cea care ne-a dat „(…) tot ce priveşte viaţa şi evlavia” (2 Petru 1:3).

Căci DOMNUL Dumnezeu este un soare şi un scut; DOMNUL va da har şi glorie, nu va opri niciun bine celor ce umblă cu integritate.”

Psalmii 84:11 KJV

Noi nu dorim altceva decât ceea ce este bun, dar nu suntem în stare să spunem ce ar putea fi bun, așa că trebuie să cerem cu o inimă supusă voinței și scopului lui Dumnezeu. Trebuie să fim siguri că a Sa cale este desăvârșită și că El ne va da tot ce avem nevoie.

Şi aceasta este îndrăzneala pe care o avem în El: dacă cerem orice potrivit cu voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că avem ceea ce I-am cerut.”

1 Ioan 5:14-15

Cel care cere orice după voia lui Dumnezeu este sigur că i se va îndeplini rugămintea. Acest lucru nu limitează sfera de acțiune a cererii noastre, căci Dumnezeu este „în stare să facă mai mult decât orice putem cere sau gândi (…)” (Efeseni 3:20 KJV).

Iar dragostea Sa, care-L îndeamnă să acționeze, este pe măsura puterii Sale. Sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu ne-a spus în mod clar să le cerem. Le putem menționa atunci când venim înaintea Sa. Dar, după ce am cerut tot ceea ce ne îndeamnă simțul nevoii să cerem, Îi putem cere în continuare să ne dea încă atât cât vede El că avem nevoie, și va fi îndeplinit.

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre. Căci nu ştim să ne rugăm, aşa cum ar trebui, dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi El, care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi potrivit voii lui Dumnezeu.”

Romani 8:26-27

A folosi numele Domnului într-o rugăciune care nu este potrivit cu voia Sa înseamnă a lua numele Domnului în deșert:

Să nu iei în deşert Numele DOMNULUI Dumnezeului tău; căci DOMNUL nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.”

Exod 20:7

Cu ce este mai bine să folosești numele Domnului într-o rugăciune fără sens, decât să-l folosești cu ușurință în orice altă privință? Aceasta este o problemă la care trebuie să ne gândim serios.

Nimeni nu ar trebui să spună că acest lucru face ca rugăciunea să devină o problemă primejdioasă. Este o problemă serioasă, dar nu periculoasă. Se va spune că nu putem cunoaște întotdeauna voia Domnului, astfel încât să știm cum să cerem conform voinței Sale. Dacă nu cunoaștem voia Domnului într-o anumită situație, trebuie pur și simplu să cerem ca El să ne dea ceea ce este cel mai bun – pur și simplu să cerem ca voia Lui să se facă.

A cere ca voia Domnului să fie îndeplinită nu înseamnă că există vreun pericol ca El să nu facă voia Sa dacă nu i-o cerem, dar dacă este o rugăciune sinceră, înseamnă că suntem pe deplin mulțumiți că voia Sa va fi îndeplinită. Înseamnă că, după ce ne-am rugat astfel, vom fi mulțumiți de rezultat, acceptându-l ca fiind voia Domnului.

Dar a cere ceva ce nu este potrivit cu voia lui Dumnezeu, folosind numele Lui, nu este singurul mod de a lua în deșert numele Domnului în rugăciune. Dacă cerem ceva ce este conform voinței Sale și apoi nu credem că îl primim, înseamnă că luăm numele Domnului în deșert. Căci, dacă nu credem, nu primim. Iar dacă nu primim ceea ce cerem, cerem în deșert; iar dacă cerem în deșert, folosind numele Domnului, este evident că am luat în deșert numele Lui. Am luat numele Său pe buzele noastre pur și simplu pentru că așa se obișnuiește, fără a avea un scop precis în acest sens.

Numele lui Isus este mai presus de orice alt nume. Este un turn tare. Este numele Tatălui, pentru că în El sunt împlinite toate scopurile Tatălui. Și acesta este numele Domnului, așa cum a fost proclamat de El Însuși…

„Şi DOMNUL a trecut pe dinaintea lui şi a proclamat: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu milos şi plin de har, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea faţă de mii de oameni, iartă fărădelegea, nedreptatea şi păcatul, şi nu trece cu vederea vinovăţia, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii fiilor lor până la a treia şi a patra generaţie!”

Exod 34:6-7

„Şi YEHÔVÂH יהוה a trecut pe dinaintea lui şi a proclamat: YEHÔVÂH יהוה, YEHÔVÂH יהוה ‘ÊL אל milos şi plin de har, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea faţă de mii de oameni, iartă fărădelegea, nedreptatea şi păcatul, şi nu trece cu vederea vinovăţia, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii fiilor lor până la a treia şi a patra generaţie!”

Exod 34:6-7

Acest nume cuprinde tot ceea ce orice persoană poate cere și este un nume care nu va fi niciodată dezonorat de eșec.

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să nu ne poată compătimi în slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem deci cu deplină încredere de tronul harului, ca să primim îndurare şi să aflăm har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”

Evrei 4:14-16

Traducere: Igor Sârbu