Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

În Tine sper, căci vei răspunde

„Căci în Tine, DOAMNE, sper; Tu vei răspunde, DOAMNE, Dumnezeul meu!”

Psalmii 38:15 VBT

„Noi trebuie să petrecem mai mult timp în rugăciune dacă vrem să progresăm în viața divină. Când solia adevărului a fost vestită pentru prima dată, cât de mult ne rugam! Cât de des vocea mijlocirii s-a auzit în cămăruță, în hambar, în grădină sau în dumbravă! Adesea am petrecut ore în rugăciuni stăruitoare, doi sau trei laolaltă, cerând împlinirea făgăduinței; adesea, suspinul plânsului era auzit și apoi vocea mulțumirii și a cântecului de laudă. Acum, ziua Domnului este mai aproape decât atunci când am crezut prima dată și de aceea trebuie să fim mai doritori, mai zeloși și mai fierbinți decât în acele zile de început. Primejdiile sunt mult mai mari acum decât atunci. Sufletele sunt mult mai împietrite. Avem nevoie să fim plini de Duhul lui Hristos și nu trebuie să ne odihnim până când nu-l vom primi.” (Mărturii, vol. 5, p. 161).

„Rugați-vă, da, rugați-vă cu credință și încredere nezguduite! Îngerul Legământului, și anume Însuși Domnul nostru Isus Hristos, este Mijlocitorul care asigură primirea rugăciunilor celor credincioși.” (Mărturii, vol. 8, p.179).

„Dumnezeu ne vorbește prin natură și revelație, prin providența Sa și prin influența Duhului Său. Dar toate acestea nu sunt suficiente. Și noi trebuie să ne vărsăm inimile noastre către El. Pentru a avea o viață spirituală și energie, trebuie să avem o legătură autentică cu Tatăl nostru ceresc. Inimile noastre pot fi atrase spre El; putem medita la lucrările Sale, la mila Sa, la binecuvântările Sale; dar toate acestea nu înseamnă a avea comuniune cu Dumnezeu în cel mai înalt sens al cuvântului. Pentru a avea comuniune cu Dumnezeu, noi trebuie să avem să-I spunem ceva cu privire la viața noastră actuală.” (Calea către Hristos, p. 93).

Apel: Gândește-te la modul în care a trăit Domnul Isus atunci când a fost pe pământ. Deși era Fiul lui Dumnezeu, El nu s-a folosit de atributele naturii Sale pentru a furniza o putere specială în trupul său omenesc, ci El a apelat prin rugăciune la Singura putere care putea să-l susțină în toate încercările Sale. El a petrecut ore întregi în rugăciune și a fost umplut de Duhul Sfânt pentru a fi un exemplu pentru tine, și pentru a-ți arăta calea pentru a obține putere spirituală. Vino astăzi la Hristos, căci El este dornic să-ți ofere Duhul Său, din belșug.

Meditează: Cum te ajută gândul că Hristos a trăit exact ca tine, să îndrăznești cu credință și speranță să-ți formezi o relație autentică cu El? Deși Domnul ne vorbește adeseori, prin multe căi, care sunt lucrurile care te împiedică în a-ți forma o legătură puternică cu El?

Aplică: Pentru ca rugăciunea să fie cu adevărat respirația sufletului trebuie să înțelegi că aceasta este o cale de comunicare cu două sensuri. Dacă unul din cele două lipsește, scopul ei nu se împlinește. Analizează-ți viața ta de rugăciune și identifică ce sens este deficitar. Este posibil ca Domnul să-ți vorbească, iar tu să nu fii atent la glasul Său sau probabil nu ai învățat încă rugăciunea conversațională tainică, în care îți verși sufletul înaintea Lui. Privește la Isus cu speranță și nu uita că nu-l poți obosi niciodată cu povara ta, căci El purtându-te pe tine, o poartă deja și pe ea.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!