Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Tatăl caută închinători adevărați

Dar vine ceasul, și acum a și venit, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători caută Tatăl ca să I se închine.

Ioan 4:23 VBT

„Trăim într-o epocă în care toți ar trebui să acorde o atenție deosebită poruncii Salvatorului: «Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.» Una dintre cele mai puternice ispite este lipsa de reverență. Dumnezeu este măreț și sfânt, și pentru sufletul umil, credincios, casa Lui de pe pământ, locul unde poporul Său se întâlnește pentru închinare, reprezintă poarta spre ceruri! Cântecul de laudă, cuvintele spuse de pastorii lui Hristos sunt mijloacele stabilite de Dumnezeu pentru a-i pregăti pe oameni pentru biserica de sus, pentru acea măreață închinare, în care nu poate intra nimic necurat, nesfânt (…).”

„Să nu ai atât de puțină reverență pentru casa și închinarea lui Dumnezeu, încât să discuți cu unul și cu altul în timpul predicii. Dacă cei ce comit această greșeală i-ar putea vedea pe îngerii lui Dumnezeu privindu-i, notând ceea ce fac, s-ar umple de rușine și silă față de ei înșiși.” (Solii către tineret, p. 265-266).

„Aceia care însă nu sunt dispuși să părăsească orice păcat și să caute cu stăruință binecuvântarea lui Dumnezeu, nu o vor primi. Dar toți aceia care se vor prinde de binecuvântările lui Dumnezeu, așa cum a făcut Iacov, și care sunt dispuși să fie tot așa de sinceri și stăruitori cum a fost el, vor birui așa cum a biruit el.” (Patriarhi și profeți, p. 203).

„Nu neglija rugăciunea în taină, pentru că ea este sufletul religiei. Cu rugăciuni fierbinți, stăruitoare, pledează pentru curățirea sufletului. Roagă-te cât poți de stăruitor și de arzător ca și cum ar fi în joc viața ta de pe acest pământ. Stai înaintea lui Dumnezeu până când ia naștere în sufletul tău dorința arzătoare de a fi mântuit și până este obținută asigurarea plăcută a iertării păcatului.” (Solii către tineret, p. 268).

Apel: Într-o lume plină de ispite și de lipsă de reverență, ești chemat să acorzi o atenție deosebită poruncii lui Hristos de a veghea și a te ruga. Locul de închinare, unde este chemată prezența lui Dumnezeu, este un loc sacru, de aceea cântecul de laudă, cuvintele rostite și atitudinea ascultătorilor sunt acte de închinare prin care se manifestă reverența față de El. Cercetează-te pentru a vedea dacă ești sau nu un închinător în duh și în adevăr.

Meditează: Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și a ajuns biruitor. Care a fost secretul biruinței lui Iacov? Cum poți să fi și tu inspirat de exemplul său în ceea ce privește rugăciunea care aduce binecuvântare?

Aplică: Respectul față de Dumnezeu în timpul închinării este un aspect important. În timpul predicilor sau a momentelor de închinare, este esențial să fii atent și respectuos. Evită discuțiile sau comportamentul nepotrivit, cum ar fi folosirea dispozitivelor care îți pot distrage atenția, știind că îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți și observă totul. De asemenea, fiind conștient de prezența lui Dumnezeu vei manifesta o atitudine de reverență față de caracterul solemn al momentului închinării, iar în felul acesta sufletul tău va fi pregătit pentru a primi binecuvântarea.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!