Despre tine și despre noi

În tumultul acestei vieți ai nevoie de ceva care să îți ofere siguranță, pace, statornicie, împlinire. Ai nevoie să găsești sens, valoare și caracter. De aceea ești aici. De aceea există ANCORA SUFLETULUI.

SENS

De unde vi? Încotro te îndrepți? De ce ești aici? Care este scopul vieții? Acestea sunt întrebări existențiale la care dorim să găsești răspunsul pentru a afla sensul existenței tale. Fără un răspuns corect la aceste întrebări ajungi în derivă și naufragiu. Tocmai de acceea îți oferim sursa unde poți găsi răspunsurile la aceste întrebări, și anume Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură.

VALOARE

Viața ta este un dar de mare preț, cea mai mare valoare pe care o deți. Însă „ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul?” Calitatea vieții tale este dată de cât de mult o prețuiești. Pentru că înțelegem darul nespus de prețios al vieții oferite de Dumnezeu dorim să îți oferim resursele necesare pentru a valorifica trupul, mintea și sufletul ca să ai viață din belșug.

CARACTER

„Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.” Oameni de caracter sunt oamenii care au înțeles că schimbarea caracterului nu înseamnă o peticire a firii umane ci o schimbare profundă care se poate realiza prin singura persoană, singurul caracter ideal și anume Domnul Isus Hristos, de aceea El este punctul tău de ancorare și ANCORA SUFLETULUI și pe El vrem să-l desoperi pe această pagină.

Ce credem

Crezul nostru este Biblia; dar așa cum ne îndeamnă ea: „fiți gata totdeauna pentru a da un răspuns fiecăruia care vă cere un motiv al speranței ce este în voi, cu blândețe și teamă” (1 Petru 3:15 BTF). Următoarele declaraţii pot fi considerate un rezumat al principalelor învăţături ale credinţei noastre religioase.

Noi credem că:

  1. Există un singur Dumnezeu, o fiinţă spirituală, personală (1 Corinteni 8:6; Deuteronomul 6:4; 1 Timotei 2:5), creatorul tuturor lucrurilor (Maleahi 2:10), omnipotent (Matei 19:26), omniscient (Psalmii 147:5), etern (1 Timotei 6:16), infinit în înţelepciune (Romani 11:33), sfinţenie, dreptate, bunătate, adevăr şi milă (Exod 34:6-7), neschimbător (Iacov 1:17) şi pretutindeni prezent prin reprezentantul Său, Duhul Sfânt (Psalmii 139:7).
  2. Există un singur Domn Isus Hristos (1 Corinteni 8:6), Fiul Tatălui cel Veşnic (Ioan 1:14;), prin care au fost create toate lucrurile (Efeseni 3:9) şi prin care sunt menţinute (Evrei 1:3), El a luat asupra Sa, natura seminţei lui Avraam pentru mântuirea neamului nostru omenesc (Evrei 2:16); că El a trăit între oameni, plin de har şi de adevăr, a trăit ca exemplu al nostru (1 Ioan 2:6), a murit ca jertfă pentru noi (Ioan 3:16), a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră (2 Corinteni 5:15), S-a înălţat pentru a fi singurul nostru Mântuitor în Sanctuarul din ceruri (Marcu 16:19), unde, prin meritele sângelui Său vărsat obţine iertare şi împăcare pentru păcatele tuturor celor care vin la El cu regret (Evrei 4:14-16); şi la sfârşitul lucrării Sale ca preot, înainte ca să-Și ia tronul de Rege, El va face marea ispăşire pentru păcatele tuturor celor pocăiţi şi astfel păcatele lor vor fi atunci şterse (Fapte 3:19) şi îndepărtate din Sactuar, după cum este ilustrat în serviciul preotesc din vechime (Leviticul) care prefigura şi prevestea lucrarea Domnului nostru în ceruri (Leviticul 16; Evrei 8:4,5; 9:6,7 etc.).
  3. Sfintele Scripturi ale Noului şi Vechiului Testament au fost date prin inspiraţia lui Dumnezeu şi conţin toată descoperirea voiei Sale dată omului, fiind singura autoritate infailibilă atât pentru credinţă cât şi pentru practică (1 Timotei 3:16-17).