Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Își aduce aminte că suntem țărână

Cum se îndură un tată de fiii lui, așa Se îndură DOMNUL de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți: Își aduce aminte că suntem țărână.

Psalmii 103:13-14 VBT

„Aceeași putere pe care a folosit-o Hristos când a umblat în mod vizibil printre oameni, se află în Cuvântul Său. Prin cuvântul Său a vindecat Isus boli și a alungat demoni; prin cuvântul Său a calmat marea și i-a înviat pe morți; iar oamenii au dat mărturie că era putere în cuvântul Său. El a rostit cuvântul lui Dumnezeu așa cum le vorbise tuturor profeților și învățătorilor Vechiului Testament. Întreaga Biblie este o descoperire a lui Hristos.

Scripturile trebuie primite ca fiind cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, nu doar scris, ci și vorbit. Când cei năpăstuiți au venit la Hristos, El nu i-a primit numai pe cei care I-au cerut atunci ajutor, ci pe toți aceia care aveau să vină de-a lungul veacurilor, cu aceleași nevoi și aceeași credință. Când El i-a spus paraliticului: «Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate.» (Matei 9:2); când i-a zis femeii din Capernaum: «Fiică, îndrăznește, credința ta te-a mântuit; du-te în pace!» (Luca 8:48), El a vorbit și cu alți nefericiți, împovărați de păcat, care aveau să caute ajutor la El.

Așa este cu toate promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu. Prin ele, El ni Se adresează în mod individual, vorbindu-ne atât de direct, ca și cum I-am putea auzi vocea. Chiar prin aceste făgăduințe ne transmite Hristos harul și puterea Sa. Ele sunt frunze din acel copac care este «pentru vindecarea neamurilor» (Apocalipsa 22:2). Primite, asimilate, ele trebuie să fie tăria de caracter, inspirația și susținerea vieții. Nimic altceva nu poate avea o asemenea putere de vindecare. Nimic în afară de acestea nu poate da curajul și credința care oferă energie vitală întregii făpturi.” (Divina vindecare, p. 122).

Apel: Privind la experiențele oamenilor care au ascultat cuvintele lui Hristos, putem observa puterea vindecătoare și transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu. Această putere nu a slăbit în timp; dimpotrivă, rămâne la fel de vie și dătătoare de viață. Totuși, uneori, singura piedică care ne poate opri să experimentăm această putere este lipsa noastră de atenție și necredința. Așadar, îndemnul meu către tine este să cercetezi Cuvântul cu o credință hotărâtă în puterea lui activă, având în vedere că acesta poate schimba vieți și aduce vindecare chiar și astăzi.

Meditează: Ce înseamnă pentru tine faptul că puterea lui Dumnezeu se află în cuvântul Său? Gândește-te la faptul că toate lucrurile din univers au fost create prin cuvânt. El zice și se face. O inimă nouă cum poate fi creată?

Aplică: Dacă ai găsit răspunsul la întrebările anterioare atunci vei cunoaște care este aplicația practică. Alege să te dedici în mod conștient studiului Cuvântului lui Dumnezeu. Investește timp în citirea și meditarea asupra Scripturii în fiecare zi, având încredere că este cu adevărat o sursă de viață, putere și înțelepciune.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!