Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

Iubirea lui Dumnezeu ne descoperă caracterul Său

„Și DOMNUL a trecut pe dinaintea lui și a proclamat: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu milos și plin de har, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie (…).”

Exodul 34:6 VBT

„Este privilegiul nostru să ne înălțăm mai sus și mai sus, în căutarea unor descoperiri mai clare ale caracterului lui Dumnezeu. (…) Păcatul este cel care ne întunecă mințile și ne slăbește percepția. Pe măsură ce păcatul este curățit din inimile noastre, lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos, strălucind asupra Cuvântului Său și reflectându-se pe fața naturii, va declara din ce în ce mai deplin faptul că «Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie» (Exod 34:6 VDC). (…).

Pentru aceia care se prind astfel de asigurările divine ale Cuvântului lui Dumnezeu există posibilități minunate. Înaintea lor se întind câmpuri vaste ale adevărului și resurse bogate de putere. Lucruri glorioase urmează să fie descoperite. Vor fi date pe față privilegii și îndatoriri despre care ei nici nu bănuiesc că s-ar afla în Biblie. Toți cei ce umblă pe cărarea supunerii umile, împlinind scopul Său, vor cunoaște mai mult și mai mult Cuvântul lui Dumnezeu.

Studentul să-și ia Biblia ca ghid și să rămână neclintit în principii și, astfel, poate aspira la orice realizări, oricât de înalte. Toate filozofiile firii omenești au dus la confuzie și rușine, în timp ce Dumnezeu nu a fost recunoscut ca fiind totul în tot. Însă credința prețioasă, inspirată de Dumnezeu, aduce tărie și noblețe de caracter. Cu cât ne ocupăm mai mult de bunătatea, îndurarea și iubirea Sa, cu atât percepția adevărului va fi mai clară și cu atât mai înaltă și mai sfântă va fi dorința de a avea curățenie a inimii și limpezime a gândirii. Sufletul care rămâne în atmosfera pură a gândurilor sfinte este transformat de tovărășia cu Dumnezeu, prin studierea Cuvântului Său.” (Divina Vindecare, p. 464-466).

Apel: Care sunt lucrurile asupra cărora îți concentrezi atenția? Cu cât privești la bunătatea, îndurarea și iubirea Sa cu atât mai mult te vei simți atras să stai în prezența lui Dumnezeu. Ia aminte la chemarea divină de a căuta cunoașterea mai profundă a caracterului lui Dumnezeu, așa cum a fost dezvăluit în Sfânta Scriptură.

Meditează asupra faptului că păcatul poate întuneca percepția noastră și limitează înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu. Este vreun păcat din viața ta care pune un zid de despărțire între tine și Dumnezeu? Domnul Hristos este dispus și dornic să îți dea alifie pentru ochi și să-ți curețe inima pentru a putea descoperi mai mult din frumusețea caracterului Său.

Aplică: Asumă-ți angajamentul de a studia Cuvântul lui Dumnezeu în mod regulat și perseverent, căutând să crești în cunoașterea Sa. Privește această călătorie ca pe o oportunitate de a experimenta mai mult din gloria și îndurarea divină în viața ta de zi cu zi.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!