Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

El a fost jertfa pentru păcatul nostru

„DOMNUL a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Dar după ce Își va da viața ca jertfă pentru vină, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și voia DOMNULUI va propăși prin mâna Lui.”

Isaia 53:10 VBT

„Este taina lui Dumnezeul în carne, Dumnezeu în Hristos și Divinitatea în umanitate. Domnul Hristos S-a plecat într-o umilință fără seamăn, pentru ca, la înălțarea Sa la tronul lui Dumnezeu, să-i poată înălța și pe cei care cred în El pentru a sta împreună cu El pe scaunul Lui de domnie. Toți cei care privesc la Isus, prin credință, pentru a fi vindecați de rănile făcute de păcat vor fi vindecați de către El și vor fi însănătoșiți.

Subiectele răscumpărării sunt teme monumentale și doar aceia care au o gândire duhovnicească pot discerne profunzimea semnificațiilor lor. Este siguranța noastră, viața noastră și bucuria noastră să zăbovim asupra adevărurilor planului de mântuire. Avem nevoie de credință și rugăciune pentru a putea pătrunde lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Mințile noastre sunt atât de dependente de idei limitate, încât noi avem o viziune parțială a experienței pe care este privilegiul nostru să o avem. Cât de puțin înțelegem noi din însemnătatea rugăciunii apostolului care spune: « ca El să vă dea, potrivit cu bogăția gloriei Sale, să fiți întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască, prin credință, în inimile voastre; pentru ca, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lățimea și lungimea și adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece cunoașterea (…).» (Efeseni 3:16-21 VBT).

Domnul Isus a privit asupra neamului omenesc care zăcea în ignoranță, în apostazie față de Dumnezeu și se afla sub vinovăția călcării Legii; și a venit să aducă eliberare, pentru a oferi o iertare deplină, în dreptul căreia și-a pus semnătura Maiestatea cerului. Dacă omul va accepta această iertare, el poate să fie mântuit; dacă o va respinge, va fi pierdut.” (Fundamentele educației creștine, p. 179-180).

Apel: Planul lui Dumnezeu este mult mai măreț decât mintea umană limitată și-l imaginează. Din totdeauna El a dorit ca puterea divină să fie manifestată în natura omenească. Acest lucru a fost realizat în Isus Hristos, iar prin El și tu poți trăi aceeași experiență de biruință. Lucrul de care ai nevoie este să meditezi mai mult la temele răscumpărării.

Meditează: Gândește-te mai mult la expresiile biblice: „Hristos să locuiască, prin credință, în inimile voastre” (Efeseni 3:17) și „să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești” (2 Petru 1:4). Care este semnificația acestora și cum poți să fi mai înrădăcinat și întemeiat în dragoste?

Aplică: Alege astăzi să manifești bunătatea și dragostea lui Hristos față de semenii tăi și roagă-te ca Domnul să-ți aducă în cale situații în care, fiind inspirat de sacrificiul Domnului Hristos pentru omenire, să oferi la rândul tău iertare și har.