Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

El va stabili legământul Lui cu noi

Și Eu voi stabili legământul Meu cu tine și vei ști că Eu sunt DOMNUL, ca să-ți aduci aminte de trecut, și să te rușinezi, și să nu-ți mai deschizi gura de rușine, când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul DUMNEZEU.

Ezechiel 16:62-63 VBT

„Înainte de a se fi așezat temeliile pământului, Tatăl și Fiul Se uniseră într-un legământ pentru răscumpărarea omului, dacă el ar fi biruit de Satana. Ei Își strânseseră mâinile într-un solemn legământ că Hristos Se va face garant pentru neamul omenesc. Legământul acesta a fost împlinit de Domnul Hristos. Atunci când pe cruce a strigat: «S-a sfârșit», El S-a adresat Tatălui. Înțelegerea fusese pe deplin adusă la îndeplinire.” (Hristos lumina lumii, p. 834).

„Dumnezeu nu-și va călca legământul, nici nu va schimba ce a ieșit de pe buzele Sale. Cuvântul Său va rămâne tare pentru veșnicie, tot atât de neclintit ca și tronul Său. La judecată acest legământ va fi proclamat, scris clar cu degetul lui Dumnezeu, iar lumea va fi adusă înaintea barei dreptății infinite pentru a-și primi sentința.” (Profeți și regi, p. 187).

„Pentru cel descurajat, există un remediu sigur – credință, rugăciune, lucrare. Credința și activitatea vor aduce asigurare și satisfacții care vor crește zi de zi. Ești ispitit să faci loc simțămintelor de presimțiri sumbre sau de descurajare profundă? În zilele cele mai întunecoase, când aparențele se arată mai amenințătoare, nu te teme. Ai credință în Dumnezeu. El cunoaște nevoile tale. El are toată puterea. Dragostea și mila Lui nemărginită nu obosesc niciodată. Nu te teme că El nu-și va îndeplini făgăduința. El este Adevărul cel veșnic. Niciodată nu-și va schimba legământul pe care l-a făcut cu aceia care-L iubesc. Și El va revărsa asupra slujitorilor Săi credincioși măsura priceperii pe care nevoia lor o cere.” (Profeți și regi, p. 164).

Apel: Moartea Domnului Hristos pe crucea Calvarului și strigătul care a răsunat în întregul univers: „S-a sfârșit”, a fost garanția faptului că legământul întocmit de Tatăl și Fiul pentru salvarea omului a fost acum împlinit. Aceasta îți oferă și ție deplină încredere că lucrarea bună pe care Dumnezeu a început-o pentru tine o va duce la bun sfârșit. Nu te teme, nu te îngrijora, ci ai credință în promisiunea Lui. El nu te va dezamăgi nicidecum.

Meditează: Care este remediul sigur pentru sufletul descurajat și temător? Cum te ajută înțelegerea legământului ratificat la cruce să fi mai încrezător în făgăduințele lui Dumnezeu?

Aplică: Dacă simți că mediocritatea spirituală te apasă, sau dacă depresia îți șterge bucuria, consideră activitatea fizică în aer liber și lucrarea misionară în folosul oamenilor. Fiecare dintre acestea poate fi un remediu în sine și ar putea aduce o nouă lumină în viața ta.

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!