Categories: Cu Dumnezeu în zori Tags:

El va scrie Legea în inimile noastre

„Ci iată, legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice DOMNUL: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.”

Ieremia 31:33 VBT

„Aceeași Lege care a fost săpată pe tablele de piatră este scrisă de Duhul Sfânt pe tablele inimii. În loc să încercăm să realizăm propria noastră neprihănire, noi primim neprihănirea Domnului Hristos. Sângele Său face ispășire pentru păcatele noastre. Ascultarea Lui este primită ca fiind a noastră. Apoi, inima renăscută prin Duhul Sfânt va aduce «roadele Duhului». Prin harul lui Hristos, vom trăi în ascultare de Legea lui Dumnezeu, scrisă acum în inimile noastre. Având Duhul lui Hristos, vom umbla așa cum a umblat El. Prin profet, El declară despre Sine: «Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeul meu! Și Legea Ta este în inima mea.» (Psalmii 40:8 VBT). Iar când era în mijlocul oamenilor, El a spus: «Tatăl Meu nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.» (Ioan 8:29). (…)

Lucrarea lui Dumnezeu este aceeași în toate timpurile, deși sunt diferite trepte de dezvoltare și diferite manifestări ale puterii Sale, pentru a putea face față nevoilor oamenilor din diferite timpuri. Începând cu prima făgăduință a Evangheliei, coborând prin timpurile patriarhale și iudaice și ajungând până în timpul prezent, are loc o desfășurare progresivă a scopurilor urmărite de Dumnezeu în planul de răscumpărare.

Mântuitorul care a fost reprezentat în ritualurile și ceremoniile legii iudaice este același cu Cel descoperit în Evanghelie. Norii care învăluiau ființa Sa divină s-au dat la o parte; ceața și umbrele au dispărut și Isus, Răscumpărătorul lumii, este descoperit. Cel care a proclamat Legea pe Sinai și care i-a dat lui Moise preceptele legii ceremoniale, este același care a rostit predica de pe munte.” (Patriarhi și profeți, p. 372-373).

Apel: Te invit să te oprești o clipă și să te gândești la modul în care Legea lui Dumnezeu poate fi cu adevărat trăită la nivel personal. Probabil că ai încercat de multe ori și ai eșuat în încercarea de a păzi legea. Amintește-ți că propria ta putere nu este suficientă pentru acest scop, ci este nevoie de Duhul lui Hristos, care scrie legea în inima ta și te face în stare să trăiești așa cum a trăit El.

Meditează: Ce înseamnă pentru tine făgăduința că Domnul este Cel care scrie Legea Lui în inima ta? Care sunt obstacolele care te pot împiedica să trăiești conform Legii lui Dumnezeu? Poate fi frica, îndoiala, ispita, sau pur și simplu tendința naturală de a păcătui.

Aplică: Recitește cele 10 porunci din Exodul 20:1-17. Meditează la ele și roagă-te lui Dumnezeu să-ți arate care poruncă are nevoie de mai multă atenție în viața ta. Fii sincer și ascultă cu atenție răspunsul Lui. Odată ce ai identificat porunca, alege o modalitate concretă de a o pune în practică astăzi. Poate fi o schimbare mică, dar semnificativă, care te va apropia de Dumnezeu. Cere-i lui Hristos să-ți trimită Duhul Sfânt pentru a te ghida și a te întări în eforturile tale. Crede că Dumnezeu te va ajuta să trăiești conform Legii Sale. Cu Hristos în inima ta, vei fi capabil să faci ceea ce este plăcut Tatălui.